[ad_1]

Explanation : 6502 No. Criminal provisions of the Law on Consumer Protection 77 According to the article n 2019 Administrative fines to be applied in.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 7/11/2013 dated 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 dated 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sequence No.: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nc with agents 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 dated 5326 Of Misdemeanors Law 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MATTER 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nd under Article 1/1/2019 with 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

6502 Law No. 77 Article of; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 339
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 339
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 1.707
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 34.190
1.707
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 170.960
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 339
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 170.960
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 8.548.065
854.804
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları 8.546
170.960
17.094
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları 170.960
17.094
1.707
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 17.094
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarları (a) bands 17.094
(b) bands 341.921
(c) bands 8.547
170.960
(ç) bands 8.546
(d) bands 85.480
(e) bands 85.480
(f) bands 42.738
(g) bands 8.546
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları 8.546
85.480
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 170.960
8.546
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 42.738
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 339
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 1.707 – 85.480
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 42.738 – 170.961.361

Force

MATTER 4 – (1) this Communiqué 1/1/2019 Enters into force on.

Executive

MATTER 5 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]