Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü

03.07.2017 dated 26144056 Circular No. (2017/14) bilgilerinize sunulmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti Konulu Genelge