[ad_1]

Explanation : Western Balkan origin cumulation System Scope Determination of the Trade Preferential Origin of Goods on an amendment to the Regulation; Serbia was issued under Regulation.

Commerce Ministry:

MATTER 1 – 19/7/2009 dated 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 Article is amended as follows:.

"MATTER 2 – (1) this Regulation;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 specified in the article, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1’in,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

MATTER 2 – Of the same Regulation 3 Article is amended as follows:.

"MATTER 3 – (1) this Regulation;

a) 10/7/2018 dated 30474 published in the Official Gazette No. 1 About the Presidential Decree No. presidential Organization 441 th 448 Article with,

b) 31/12/2009 dated 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

c) 18/2/2008 dated 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

ç) 10/4/2003 dated 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol 1’e,

dayanılarak hazırlanmıştır.”

MATTER 3 – Of the same Regulation 4 The first paragraph of Article (a) and (p) bentlerinde yer alan “Sırbistan Cumhuriyeti,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, The same paragraph (b) bendinde yer alan “Hırvatistan Cumhuriyeti, Montenegro, ve Sırbistan Cumhuriyeti” ibaresi “Hırvatistan Cumhuriyeti ve Karadağ” olarak değiştirilmiştir.

MATTER 4 – this Regulation 1/6/2019 date of entry into force of the publication date to be valid.

MATTER 5 – This Regulation shall be enforced by the Commerce Minister.

Regulations published by the Official Gazette
Historical Number
19/7/2009 27293
Published in the Official Gazette of the Regulations Amending Regulation
Number Historical
1- 16/3/2010 27523
2- 2/9/2010 27690
3- 2/8/2011 28013
4- 21/2/2012 28211
5- 15/6/2012 28324
6- 12/7/2013 28705
7- 9/7/2017 30119
8- 23/6/2018 30457 (repeated)
9- 7/7/2018 30471

[ad_2]