Explanation : Some fuel products (unleaded gasoline, diesel, lPG, propane and butane) rafineri çıkış fiyatlarında döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak ÖTV ayarlaması yapıldı. According to this, rafineri çıkış fiyatlarına, uluslararası petrol fiyatı ve döviz kurlarına bağlı olarak artış gelmesi durumunda, bunların tabi olduğu ÖTV tutarı artış oranı kadar azaltılacak. Rafineri fiyatlarında azalış olması durumunda ise ÖTV tutarı 17 May 2018 deki ÖTV tutarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

Number of Decisions: 2018/11818

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/2018 dated 64255 No. writings on, 6/6/2002 dated 4760 Law No. 12 nci maddesine göre, Council of Ministers 14/5/2018 It has agreed on.

14/5/2018 DATED 2018/11818 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MATTER 1– (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MATTER 2- (1) Bu Karar eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi tutarları, 1 inci maddeye göre tespit edilen değişim tutarları esas alınarak belirlenir.

MATTER 3- (1) Bu Karar eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.

MATTER 4- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MATTER 5- (1) This Decision shall enter into force on the date of publication.

MATTER 6- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

LISTING

G.T.İ.P. NO Mal İsmi
2710.12.45.00.11 (In amount of lead per liter 0,013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 95 or more but less than 98 ones)
Unleaded gasoline 95 octane
2710.12.45.00.13 (In amount of lead per liter 0.013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 95 or more but less than 98 ones)
Unleaded gasoline 95 octane (E10)
2710.12.45.00.18 (In amount of lead per liter 0,013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 95 or more but less than 98 ones)
Others
2710.12.49.00.11 (In amount of lead per liter 0,013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 98 or more of those)
Unleaded gasoline 98 octane
2710.12.49.00.12 (In amount of lead per liter 0,013 Not exceeding gram)(octane (RON) 98 or more of those)
Unleaded gasoline 98 octane (E10)
2710.12.49.00.18 (In amount of lead per liter 0.013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 98 or more of those)
Others
2710.19.43.00.11 (Oil and Gas)
(By weight sulfur content % 0,001'I Geçmeyenler)
Diesel
2710.20.11.00.11 (Oil and Gas)
(By weight sulfur content % 0,001'I Geçmeyenler)
Diesel
2711.12 (Liquefied)
propane
2711.13 (Liquefied)
Butane
2711.19.00.00.11 Liquefied petroleum gas (L.P.G.)
to be used as fuels in motor vehicles (Autogas)
Others
2711.29.00.00.11 (Those gaseous)
propane
2711.29.00.00.12 (Those gaseous)
Butane

14/5/2018 dated 2018/11818 Ministers dated for goods on the list in the annex to the Council Decision of additional 22/5/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

This data is taken from the Presidency of Revenue Administration website.

14/5/2018 dated 2018/11818 Ministers dated for goods on the list in the annex to the Council Decision of additional 22/5/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları Aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Special
Consumption
tax
The amount of (TL)
Unit of
2710.12.45.00.11 (In amount of lead per liter 0,013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 95 or more but less than 98 ones)
Unleaded gasoline 95 octane
2,1241 Litre
2710.12.45.00.13 (In amount of lead per liter 0.013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 95 or more but less than 98 ones)
Unleaded gasoline 95 octane (E10)
2710.12.45.00.18 (In amount of lead per liter 0,013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 95 or more but less than 98 ones)
Others
2710.12.49.00.11 (In amount of lead per liter 0,013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 98 or more of those)
Unleaded gasoline 98 octane
2,2461 Litre
2710.12.49.00.12 (In amount of lead per liter 0,013 Not exceeding gram)(octane (RON) 98 or more of those)
Unleaded gasoline 98 octane (E10)
2710.12.49.00.18 (In amount of lead per liter 0.013 Not exceeding gram)
(octane (RON) 98 or more of those)
Others
2710.19.43.00.11 (Oil and Gas)
(By weight sulfur content % 0,001'I Geçmeyenler)
Diesel
1,5679 Litre
2710.20.11.00.11 (Oil and Gas)
(By weight sulfur content % 0,001'I Geçmeyenler)
Diesel
2711.12 (Liquefied)
propane
1,6501 Kilogram
2711.13 (Liquefied)
Butane
2711.19.00.00.11 Liquefied petroleum gas (L.P.G.)
to be used as fuels in motor vehicles (Autogas)
Others
2711.29.00.00.11 (Those gaseous)
propane
2711.29.00.00.12 (Those gaseous)
Butane