[ad_1]

Explanation : 1803 GTİP l of cocoa pulp, 1804 ggtip with cocoa butter and 1805 gtip lu kakao tozunun Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli olarak A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

Number of Decisions: 2017/10929

Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ministry of Economy 18/9/2017 dated 97664 No. writings on, 20/2/1930 dated 1567 Law No. 1 inch, 14/5/1964 dated 474 Law No. 2 th, 6/5/1986 dated 3283 Law No. 2 th, 27/10/1999 dated 4458 Law No. 16 th, 22 Third and 55 Article with 2/2/1984 dated 2976 According to the provisions of Law No., Council of Ministers 22/9/2017 It has agreed on.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Purpose and scope

MATTER 1- (1) The purpose of this Decision, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) this Decision, ekli tabloda yer alan eşyaları kapsar.

Additional financial obligations

MATTER 2- (1) Ekli tabloda yer alan eşyaların, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

Application procedures and principles

MATTER 3- (1) 27/10/1999 dated 4458 Customs Law No., Import Regime Decision and other relevant legislation, Toplu Konut Fonunun tarhına, accrued to, charged to, given back to, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, The imposition of additional financial obligations to be implemented under this Decision, accrual, collection, the return, also applies in the follow-up and connect to secured transactions.

(2) Importer is responsible for the declaration covered by this Decision.

(3) proofs of origin from importers with additional information and documents may be requested under control later.

Force

MATTER 4- (1) Following the date of publication of this Decision 30 UNC day enters into force.

Executive

MATTER 5- (1) This Decision shall be enforced by the Minister of Economy.

TABLE

gTip ARTICLE NAME TOPLU KONUT FONU (CİF BEDELİNİN YÜZDESİ)
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ VE GANA CUMHURİYETİ
1803.10.00.00.00 Yağı alınmamış 9,6
1803.20.00.00.00 Tamamen veya kısmen yağı alınmış 9,6
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 7,7
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 8

[ad_2]