The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, Trakya Casting Industry and Trade Co.. tarafından gerçekleştirilen ve Konak Rakor Sıhhi Tesisat Malzemeleri İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Brezilya Cumhuriyeti, Republic of Bulgaria, People's Republic of China, Republic of Indonesia, Originating in the Republic of India and the Kingdom of Thailand 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “boru bağlantı parçaları (others)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: The Ministry of Economy,

b) Brazil: Brezilya Cumhuriyetini,

c) Bulgaria: The Republic of Bulgaria,

ç) CHC: The People's Republic of China,

d) Indonesia: The Republic of Indonesia,

e) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

f) GTP: Customs tariff position,

g) India: The Republic of India,

ğ) Eggs: The final Review Investigations,

h) Thailand: Kingdom of Thailand,

I) Trakya Casting: Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

i) Regulations: 30/10/1999 dated 23861 No. Import Regulations on Prevention of Unfair Competition published in the Official Gazette,

express.

Measure the product

MATTER 4 – (1) Prevention of products subject, 7307.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri” olarak adlandırılan boru bağlantı parçalarıdır.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Prevention of products subject to the tariff position located in the Turkish Customs Tariff and / or changes to be made in the article definition does not preclude the application of the provisions of this Communiqué.

The representativeness of the applicant

MATTER 5 – (1) the evidence presented at the application stage, Regulation 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Trakya Döküm firmasının Yönetmeliğin 18 In the context of Article it is having been found to be representative of the domestic industry. In this context,, Trakya Döküm firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

existing measures

MATTER 6 – (1) 27/4/2000 dated 24032 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (2000/3) uyarınca Brezilya menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak CIF bedelinin %50’si oranında; ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak CIF bedelinin %95’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 7/9/2006 dated 26282 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2006/23) in accordance with; önlemlerin, Brezilya menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak 400 ABD Doları / Ton; ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak 800 ABD Doları/Ton olarak değiştirilerek uygulanmasına devam edilmiştir.

(2) 7/9/2006 dated 26282 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2006/24) uyarınca Bulgaristan, Indonesia, India, Sırbistan-Karadağ ve Tayland menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatında Bulgaristan’a yönelik olarak 400 ABD Doları / Ton, Endonezya’ya yönelik olarak 253-400 ABD Doları / Ton, Hindistan’a yönelik olarak 305-400 ABD Doları / Ton, Tayland’a yönelik olarak 147-400 ABD Doları/Ton ve Sırbistan-Karadağ’a yönelik olarak 400 ABD Doları/Ton seviyesinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) 22/5/2012 dated 28300 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2012/10) uyarınca Brezilya, Bulgaria, CHC, Indonesia, Hindistan ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak önlemin mevcut haliyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Reason

MATTER 7 – (1) Regulation 35 inch maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 14/7/2016 dated 29770 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/32) With existing measures be repealed and related products in the period prescribed by the legislation of the domestic manufacturers NGGS opening with an application supported by sufficient evidence has been announced can request a.

(2) As a result of the aforementioned ads for subsequent examination of the application submitted by the domestic industry, Brazil, Bulgaria, CHC, Indonesia, Hindistan ve Tayland menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, It is understood that there are documents and evidence.

Decisions and actions

MATTER 8 – (1) As a result of the examination; NGGS enough information to be opened, It is understood that there are documents and evidence, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Brezilya, Bulgaria, CHC, Indonesia, Hindistan ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 and the fifth paragraph of Article 35 inch decided to open a NGGS are provided under Article.

(2) Investigation, Carried out by the Directorate General.

Market economy ratings

MATTER 9 – (1) PRC resident producer or producer subject to investigation in the production and sales of the product concerned in the Annex 1 Pearl applies to the extent that within the framework of market economy conditions in Article 11 Articles within the specified time if enough evidence to prove the determination of the normal value for the producer or manufacturer of Regulation 5 Article, otherwise Regulation 7 Article shall apply. Regulation 7 nd if the application of the provisions of Article expected to be elected the country Turkey as a precedent.

Questionnaires and information collection

MATTER 10 – (1) Subsequent to an investigation, Ministry investigation determined the specified applications and products subject to known importers, resident in countries subject of the investigation known producers / exporters and the country is the subject of investigations Embassy in Ankara notified regarding the opening of the investigation.

(2) notification, Communiqué opening the investigation, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Can not be sent notifications could not be detected by the Ministry or the Ministry to reach their statement that other interested parties can have access to the relevant section in the questionnaire web page.

(4) Turkish made written and oral communication relating to the investigation. questionnaire and the answers to the related parties other than information that answers all, Belgian, opinions and demands must submit a written Turkish. Presented in a language other than Turkish response, information, Belgian, views and demands are ignored.

(5) The parties concerned, other information considered relevant to the investigation except for desired information in the form of questions, documents and opinions, together with supporting evidence in writing to the Directorate General 11 The article can offer within the time period specified in paragraph.

(6) claiming the outcome of the investigation may be affected; ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, consumer associations, workers or employers, unions in the production branch, the views of other interested parties, such as product businesses using as input Headquarters in writing 11 The article can offer within the time specified in the third paragraph.

(7) The answers to the questionnaire to the parties concerned, Other information available about the investigation, documents and supporting evidence must be submitted in writing with the opinions expressed. name and title of the relevant parties in the written presentation, Address info, E-mail address, telephone and fax numbers are denoted.

(8) Regulation during the investigation 22 Article record any information provided in accordance with the second paragraph of privacy, certificate and a non-confidential summary of the opinions presented. Non-confidential summary, mainly in the detail would be reasonable to allow bilgin Un to be understood. The parties concerned, In exceptional cases that they may be capable of this information can not be summarized. In such exceptional cases, It should be noted that details of the reasons that can not be summarized.

Deadlines

MATTER 11 – (1) 10 the time to answer a questionnaire to all interested parties as specified in the first paragraph of Article sent the notice provisions, including the period from the date of mailing of the notice concerning the opening of the investigation sent 37 day.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 Can offer in days.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 10 other parties covered by Article sixth paragraph of, their opinions about the investigation so as to affect the course of the investigation from the date of publication of this communique can offer in the investigation process.

Failure to come to Cooperation

MATTER 12 – (1) Regulation 26 Within the framework of the provision of Article, Within the period given one of the interested parties and the desired format is deemed to have come to the necessary information and documents to provide to or be understood that prevents or investigation to deny access to such information and documents or incorrect or that party cooperation in cases of misleading information. Where interim or final determinations within the scope of the investigation such as this, positive or negative way, According to data made available.

(2) The results of the investigation to the subject side bet if it comes to the absence of cooperation or in part, may be less advantageous than the cooperation of the parties concerned to come to cooperation.

Meru implementation of measures

MATTER 13 – (1) Regulation 35 inch Meri under the fourth paragraph of Article shall remain in force until the conclusion of the investigation measures.

And address of the competent authority

MATTER 14 – (1) Inquire with the relevant information and should be forwarded to the competent authority of opinion with the following documents.

T.C. Ministry of Economy

General Directorate of Imports

Dumping and Subsidy Research Department

Söğütözü Mah. 2176 Cad. No:63 Çankaya / ANKARA

Fax: +90 312 204 86 33

E-mail: ngs180@ekonomi.gov.tr

The investigation start date

MATTER 15 – (1) Investigation, This is considered to have started on the publication Communiqué.

Force

MATTER 16 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 17 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.