No Genelge: 2019/38 hp. (Overtime Operations)

Explanation : Mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat […]

More

No Genelge: 2019/37 hp. (TPS-Fertilizer Registration Certificate)

Explanation : Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Mineral Ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik eklerinde yer alan eşyalara Tarım […]

More

Port Regulation Amending the Regulation (24.09.2019 t. 30898 s. R.G.)

MATTER 1 – 31/10/2012 dated 28453 Official Gazette No. Regulation Ports 3 Article is amended as follows:. MATTER 2 – Aynı Yönetmeliğin […]

More

United Customs Brokerage ISO 22301:2012 Business Continuity Management System are eligible to receive the document continues unabated operation.

İş Sürekliliği teknolojik anlamda gelişmişliğimizin en önemli ölçülerinden biridir. Şirketimiz tüm paydaşlarına kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için ISO 22301 İş sürekliliği Yönetim Sistemi […]

More

Priority Product List Communiqué HK. 18.09.2019 t. 30892 s. R.G.)

Explanation : 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen Öncelikli […]

More

1 2 3 ... 226 Next page