General Communiqué on Tax Procedure Law in HK. (sequence No.: 509)'Amending the Communiqué (sequence No.: 515) (10.01.2020 t. 31004 s. R.G.)

Explanation : 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması başlıklı bölümünde değişiklik yapıldı. Treasury and Ministry of Finance (Gelir İdaresi […]

More

HK Communiqué on the Implementation of Supervision of Imports. (Communiqué No.: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (09.01.2020 t. 31003 s. R.G.)

Explanation : 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabi ürünlere 4007.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Vulkanize […]

More

Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation HK. (No: 2019/34) (04.01.2020 t. 30998 s. R.G.)

Explanation : Originating in China 7607.11 and 7607.19 gtipli alüminyumdan mesnetsiz folyoların ithalatında 2014/25 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına […]

More

Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation HK. (No: 2019/36) (04.01.2020 t. 30998 s. R.G.)

Explanation : Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 and 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 and 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge […]

More

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Number of Decisions: 1994) (02.01.2020 t. 30996 s. R.G.)

Explanation : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; tavuk yumurtasının KDV oranı %1 e indirildi, Toptancı halleri ve su […]

More

1 2 3 ... 235 Next page