The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, Derya Granit and Marble Ind. Foreign Trade. Ltd. Sti., Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Granitaş Anadolu Granitleri San. ve Tic. A.Ş., Granitürk İnşaat Maden Nakliye Turizm Akaryakıt Kömür Gıda San. ve Tic. A.Ş.. ve Van Mermer ve Madencilik Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “granit” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 numbered Ministerial Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: The Ministry of Economy,

b) CHC: The People's Republic of China,

c) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

ç) GTP: Customs tariff position,

d) Eggs: The final Review Investigations,

e) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

f) Regulations: 30/10/1999 dated 23861 No. Import Regulations on Prevention of Unfair Competition published in the Official Gazette,express.

Prevention of products subject

MATTER 4 – (1) Prevention of products subject, 6802.23 and 6802.93 GTP’ler altında yer alan “Granit”tir.

(2) Bahse konu GTP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Prevention of products subject to the tariff position located in the Turkish Customs Tariff and / or changes to be made in the article definition does not preclude the application of the provisions of this Communiqué.

The representativeness of the applicant

MATTER 5 – (1) the evidence presented at the application stage, başvuru sahibi firmaların Yönetmeliğin 18 th 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır. In this context,, başvuru sahibi firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

existing measures

MATTER 6 – (1) PRC origin 6802.23 and 6802.93 GTP’ler altında yer alan “granit” ürününe yönelik olarak 14/9/2006 dated 26289 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2006/25) with 90 ABD Doları/Ton seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 28/7/2011 dated 28008 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2011/13) Launched with NGGS, 10/7/2012 dated 28349 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2012/14) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı kesin önlem 174 ABD Doları/Ton seviyesine çıkarılarak önlemin uygulanmasına devam edilmiştir.

(3) Önleme tabi ürünün Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edilerek mevcut önlemin etkisiz kılındığına yönelik iddiaların araştırılması için 12/12/2014 dated 29203 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2014/42) ile Vietnam menşeli granit ithalatına yönelik olarak başlatılan soruşturma neticesinde 17/2/2016 dated 29627 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/4) ile mevcut önlemin teşmil edilmesine karar verilmiştir.

Reason

MATTER 7 – (1) Regulation 35 inch maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 12/1/2017 dated 29946 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2017/2) With existing measures be repealed and related products in the period prescribed by the legislation of the domestic manufacturers NGGS opening with an application supported by sufficient evidence has been announced can request a.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesinde, Dumping case of withdrawal of the anti-dumping measures applicable to products subject to PRC and as regards prevention of harm that is likely to continue or re-occurrence of the right information to make an opening NGGS, It is understood that there are documents and evidence.

Decisions and actions

MATTER 8 – (1) As a result of the examination; sufficient information in order to open a NGGS, It is understood that there are documents and evidence, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inch decided to open a NGGS are provided under Article.

(2) Investigation, Carried out by the Directorate General.

Market economy ratings

MATTER 9 – (1) PRC resident producer or producer subject to investigation in the production and sales of the product concerned in the Annex 1 Pearl applies to the extent that within the framework of market economy conditions in Article 11 Articles within the specified time if enough evidence to prove the determination of the normal value for the producer or manufacturer of Regulation 5 Article, otherwise Regulation 7 Article shall apply. Regulation 7 In case the application of the provisions of Article name as a precedent for other countries that have applied for market economy countries is expected seçil mAsI in Turkey.

Questionnaires and information collection

MATTER 10 – (1) Subsequent to an investigation, Ministry investigation determined the specified applications and products subject to known importers, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) notification, Notification of opening an investigation, non-confidential summary of the application and questionnaire are given access to information on the issues.

(3) Can not be sent notifications could not be detected by the Ministry or the Ministry to reach their statement that other interested parties can have access to the relevant section in the questionnaire web page.

(4) Turkish made written and oral communication relating to the investigation. questionnaire and the answers to the related parties other than information that answers all, Belgian, opinions and demands must submit a written Turkish. Presented in a language other than Turkish response, information, Belgian, views and demands are ignored.

(5) The parties concerned, other information considered relevant to the investigation except for desired information in the form of questions, documents and opinions, together with supporting evidence in writing to the Directorate General 11 The article can offer within the time period specified in paragraph.

(6) claiming the outcome of the investigation may be affected; but that is not within the scope of the first paragraph and the third paragraph of this article professional organizations, consumer associations, workers or employers, unions in the production branch, the views of other interested parties, such as product businesses using as input Headquarters in writing 11 The article can offer within the time specified in the third paragraph.

(7) The answers to the questionnaire to the parties concerned, Other information available about the investigation, documents and supporting evidence must be submitted in writing with the opinions expressed. name and title of the relevant parties in the written presentation, Address info, E-mail address, telephone and fax numbers are denoted.

(8) Regulation during the investigation 22 Article record any information provided in accordance with the second paragraph of privacy, certificate and a non-confidential summary of the opinions presented. Non-confidential summary, mainly in the detail would be reasonable to allow bilgin Un to be understood. The parties concerned, In exceptional cases that they may be capable of this information can not be summarized. In such exceptional cases, It should be noted that details of the reasons that can not be summarized.

Deadlines

MATTER 11 – (1) 10 the time to answer a questionnaire to all interested parties as specified in the first paragraph of Article sent the notice provisions, including the period from the date of mailing of the notice concerning the opening of the investigation sent 37 day.

(2) 10 all interested parties mentioned in the fifth paragraph of Article submitted by the parties concerned can not be located on the third paragraph of Article notification, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 Can offer in days.

(3) claiming the outcome of the investigation may be affected 10 other parties covered by Article sixth paragraph of, their opinions about the investigation so as to affect the course of the investigation from the date of publication of this communique can offer in the investigation process.

Failure to come to Cooperation

MATTER 12 – (1) Regulation 26 Within the framework of the provision of Article, Within the period given one of the interested parties and the desired format is deemed to have come to the necessary information and documents to provide to or be understood that prevents or investigation to deny access to such information and documents or incorrect or that party cooperation in cases of misleading information. Where interim or final determinations within the scope of the investigation such as this, positive or negative way, According to data made available.

(2) The results of the investigation to the subject side bet if it comes to the absence of cooperation or in part, may be less advantageous than the cooperation of the parties concerned to come to cooperation.

Meru implementation of measures

MATTER 13 – (1) Regulation 35 inch Meri under the fourth paragraph of Article shall remain in force until the conclusion of the investigation measures.

And address of the competent authority

MATTER 14 – (1) Inquire with the relevant information and should be forwarded to the competent authority of opinion with the following documents.

T.C. Ministry of Economy

General Directorate of Imports

Dumping and Subsidy Research Department

Söğütözü Mah. 2176 Cad. No:63 Çankaya / ANKARA

Fax: +90 312 204 86 33

E-mail: ngs186@ekonomi.gov.tr

The investigation start date

MATTER 15 – (1) Investigation, This is considered to have started on the publication Communiqué.

Force

MATTER 16 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 17 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.