15 and 16 Temmuz tarihlerinde Gümrük Müdürlüklerinde işlemler 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221.inci maddesi hükümleri çerçevesinde kesintisiz gerçekleştirilecektir.

Information is presented to our members.

Customs Brokers Association, Istanbul

Board of Directors