Explanation : 2017/10344 About Import Regime Decree No. Appendix subject to the additional customs duty resolution Amendment Decision 7217.30.90.00.00 (Ordinary coated metallaerl , weight %0,6 veya daha fazla karbon içeren) pozisyonundaki ürünleri kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar yapacakları ithalatlarda İlave Gümrük Vergisi %5 olarak uygulanacaktır. Karar kapsamı dışındaki ithalatlarda söz konusu oran %25 tir. Aynı kararla 7228.50.69.00.11 (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş , daire şeklinde kesiti olan , çapı 10 mm. veya daha az olan alaşımlı çelikten çubuklar) pozi,syonundaki ürünler içinde İlave Gümrük Vergisi kapsamından çıkarılmıştır. Karar çıkmadan evvel uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi oranı %25 ti.

Number of Decisions: 2017/10344

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ministry of Economy 28/4/2017 dated 41527 No. writings on, 20/2/1930 dated 1567 Law No. 1 inch, 14/5/1964 dated 474 Law No. 2 th, 6/5/1986 dated 3283 Law No. 2 th, 27/10/1999 dated 4458 Law No. 16 th, 22 Third and 55 Article with 2/2/1984 dated 2976 According to the provisions of Law No., Council of Ministers 29/5/2017 It has agreed on.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MATTER 1- 15/6/2015 dated 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan 72.17 and 7228.50 gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) karşısında belirtilen madde isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tablonun son kısmına aşağıda yer alan (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.P. ARTICLE NAME ADDITIONAL RATE OF CUSTOMS DUTY (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
72.17 wires of iron or alloy steel(1) 0 0 0 25 25 25 25
7228.50 Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş) (7228.50.69.00.11 excluding) 0 0 0 25 25 25 25
(l) 7217.30.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
* countries and groups of countries in the additional customs duty column:1: EU Member Countries, EFTA Member Countries, israil, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Fas, West Bank and Gaza Strip, Tunisian, Egypt, Georgia, Albania, Jordan, Chile, Serbia, Montenegro, Kosova, Morityus, Moldova; 2: South Korea; 3: Malaysia; 4: Generalized System of Preferences will benefit from the Group of States; 5: Least Developed Countries; 6: Countries will benefit from the Special Incentive Arrangement; 7: Towards the Development Countries; 8: Other countries.

MATTER 2- This Decision shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3- This Decision shall be enforced by the Minister of Economy.

Ministers published in the Official Gazette of the Decree
Historical Number
5/7/2015 29407