The Ministry of Economy:

Scope

MATTER 1 – (1) by domestic producers 9603.21.00.00.00 The tariff statistical position "toothbrushes (including insertion bead brushes)” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Ministry) Directorate General of Imports (headquarters) It has been applied. The website of the Ministry of the non-confidential summary of the application in question (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Preliminary examination

MATTER 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) Yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

Decision

MATTER 3 – (1) Evaluation Board in the Import Safeguards, subject to application of the import goods 8/6/2004 dated 25486 No. Regulation Official Gazette published Import Safeguards (Regulations) measures to protect the investigation under the provisions (investigation) Opening to the members attending the meeting decided unanimously.

Conducting the investigation

MATTER 4 – (1) Investigation, Carried out by the General Directorate within the scope of the relevant provisions of Regulation. All correspondence concerning the investigation done by the authorities listed below.

T.C. Ministry of Economy

General Directorate of Imports

Safeguards Office

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / Ankara

Tel: (+90 312) 204 99 46 Fax: (+90 312) 204 86 33

E-Network: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Mail: korunma@ekonomi.gov.tr

The parties concerned

MATTER 5 – (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Giving information and submission of views

MATTER 6 – (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 Article http to the sender within the specified time://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen ilgili taraf soru formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. User name, ilgili taraf başvuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. Interested parties, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Turkish made written and oral communication relating to the investigation. questionnaire and the answers to the related parties other than information that answers all, Belgian, opinions and demands must submit a written Turkish. Presented in a language other than Turkish response, information, Belgian, views and demands are ignored.

(3) The Ministry may require additional information and documents related deems it necessary.

The rest of the interested parties

MATTER 7 – (1) The parties concerned, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Other announcements regarding the date and place of the investigation will be made public hearing meeting which will be held upon request 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Privacy

MATTER 8 – (1) The information given by the parties during the investigation Regulation 6 th according to the provisions set forth in article are considered confidential.

Omission of information or incorrect information be given

MATTER 9 – (1) Regulation 4 Third under Article, at any stage of the investigation by the General Directorate requested information can not be obtained within the prescribed time or hindered investigations into the understanding that the present investigation is made on the basis of data. General Directorate of information provided by relevant if it is determined that such information is not considered incorrect.

The duration of the investigation

MATTER 10 – (1) Investigation, General Directorate undertaken and completed within nine months. Where necessary, this period may be extended for six months.

Force

MATTER 11 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 12 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

I

INTERESTED PARTY REGISTRATION FORM / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

History / Date: …./…/….

T.C. The MINISTRY OF ECONOMY
(General Directorate of Imports)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / Ankara

Communiqué on Import Safeguard Measures (Communiqué No.: 2017/2) which was launched with the protection measures we would like to be considered as interested parties to the investigation. Reason for being Parties and other necessary information are given below. We submit the required information and. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communique No 2017/2. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.

Signature - Stamp / Signature – Seal
Name - Title / Name – Title

RELATED PARTY INFORMATION / INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY
Title / Title:
Address / Address:
E-mail / Email*:
Telephone / Telephone:
Fax / Fax:
The Contact Name and Title of the People / Contact Person’s Name and Title:

* E-MAIL adresi, PARTY QUESTIONNAIRE "N will be used as username INTRODUCTION. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING INTO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”
Engaged in field /
Field of activity
(Mark /Please
mark)

[ ] Local Producers / Domestic Producer

[ ] Importer / Importer

[ ] Exporter/ Foreign Exporter

[ ] Other / Other (Please explain / Please explain)

Please explain the reason for being party to the investigation. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.
The date and place of performance Ministry's website (http://www.ekonomi.gov.tr) Please fill in the following areas for the public hearing meeting, which will be announced. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Ministry. (http://www.ekonomi.gov.tr)
[ ] We will attend as listeners only. / We will attend the hearing in the observer status.
[ ] We will present our views at the meeting. / We will present our views at the hearing.
[ ] We will attend the meeting. / We will not attend the hearing.
If you as an individual request please tick the box below to rest. /Please mark if individual hearing is preferred.
[ ] I demand as an individual recreation. /I’d like to be heard individually.
the names and titles of people who will participate in the meeting are as follows. / Names and titles of the participants are provided below.

Comments / Notes: This form can be downloaded from the internet address:. / This form can be downloaded from the internet address below.
www.ekonomi.gov.tr "Imports", "Defense Trade Policy Tools", "Safeguards / Safeguards", "Investigations", “Dış Fırçaları”

English explanations on this form is the unofficial translation of the Turkish text of the answers given in Turkish gerekmektedir./ In this form, explanations in English are unoffıcial translation of the Turkish text, all replies to this Form are required to be submitted in Turkish.