[ad_1]

(IN) Additional Decision HK Import Regime Decision. -2017/10901 (Free Trade Agreement between the Faroe Islands and Turkey 01.10.2017 date entered into force.)

(IN) Free Trade Agreement between the Faroe Islands and Turkey 01.10.2017 entered into force with effect from the date of. I attached the Import Regime Decree, II, III ve IV sayılı listelerde 1 ila 24 üncü Fasıllar arasında yer alan ürünlerin Faroe Adaları menşeli olanlarının ithalatında EFTA Üyesi Ülkelere uygulanan gümrük vergisi ve varsa EFTA Üyesi Ülkelere uygulanan tarım payı uygulanır. I attached the Import Regime Decree, II ve III sayılı listelerde yer alan ve 25 ila 97 nci Fasıllar arasındaki ürünler için ise gümrük vergisi ve varsa tarım payı sıfır olarak uygulanır. İthalat Rejimi Kararına Ek Karar şeklinde ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Faroe Adaları menşeli eşyalar için uygulanmaz.

[ad_2]