Explanation : Communiqué on Import Items Used and Renovated (Imports: 2019/9) the scope of the Ministry of Transportation and Infrastructure (Civil aviation general directorate) tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

15.05.2019

Number : 73421605-106.05

topic : TPS-Ministry of Transportation and Infrastructure

CIRCULAR
(2019/20)

20/03/2012 date and 28239 published in the Official Gazette No. 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (Imports: 2019/9) the scope of the Ministry of Transportation and Infrastructure (Civil aviation general directorate) tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısının Tek Pencere Sistemine alınması uygun bulunmuştur.

In this context, 1025 kodlu TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) başvurusu, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. Uygunluk Yazısı başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2. E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Civil aviation general directorate) tarafından değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında tekrar gönderilir.

3. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca (Civil aviation general directorate) Communiqué on Import Items Used and Renovated (Imports: 2019/9) kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4. Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Ministry of Transportation and Infrastructure (Civil aviation general directorate) tarafından Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (Imports: 2019/9) kapsamında Tek Pencere Sistemi üzerinden sistem tarafından 1025 (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM)) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5. Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 digit license number / document line number (Sample: No Referans: 19545419881025000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Information and the need to please.

Rıza Tuna TURAGAY
Ministers a.
Deputy Minister