[ad_1]

Explanation : TPS-GTHB Compliance Letter (Plant Quarantine) The scope of the goods covered highway transit regime with the entry process HK.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 73421605-106.05
topic : Bitki Karantinası Uygunluk
Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu

05.02.2019 /41230198
CIRCULAR
(2019/3)

Interest: 27/04/2016 dated 2016/32 Circular No..

İlgide kayıtlı Genelge ile TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Plant Quarantine) 02.05.2016 tarihi itibariyle Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.

In this context,; “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli, Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ” uyarınca “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Product Safety and Control: 2019/5) Ek-3 ve Ek-7 sayılı eklerinde yer alan ürünlerin bitki sağlığı kontrollerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gerekmekte olduğundan, mezkur TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Plant Quarantine) kapsamı eşyanın karayolu ile transit rejimi kapsamında yurda giriş işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

A- Ortak Transit Rejimi kapsamında tescil edilen transit beyannameleri;

1- Kara sınır kapılarında, ilgili transit beyannamesinin sınır geçiş bildiriminin yapılması esnasında yükümlüsünce Tek Pencere Sistemi tarafından üretilen 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Plant Quarantine) e-belgesine ait 23 haneli numara ilgili memura beyan edilir.

2- Sınır geçiş bildirimini yapacak memur tarafından, transit beyannamesinin “Faz 1- TPS Belgeleri” bölümünde 23 haneli numara kayıt edilerek sınır geçiş işlemi tamamlanır.

3- Belgenin, düşümlü olarak çalışır nitelikte olması veya ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali esnasında da ibrazının gerekmesi halinde; ilgide kayıtlı Genelge uyarınca 23 haneli belge numarası/belge satır numarası ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında da beyan edilir.

B- Ulusal Transit Rejimi kapsamında tescil edilen Transit Beyannameleri;

1- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yönünde kara sınır kapılarında yükümlüsünce ilgili transit beyannamesinin kalem sekmesinde, “sunulan belge” bölümünde 23 haneli belge numarası/belge satır numarası kayıt edilmek suretiyle tescil edilen transit beyannamesi gümrük idaresine gönderilir.

2- İlgili memur tarafından;

a) Hareket gümrük idaresi işlemleri tamamlanır.

b) Hareket gümrük idaresi kontrol işlemleri esnasında 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Plant Quarantine) belgesinin yükümlüsünce eklenmesi gerektiği halde eklenmediğinin tespit edilmesi halinde, transit beyannamesinde değişiklik başlatılmak suretiyle 23 haneli numara eklenerek işlemler tamamlanır.

3- Belgenin, düşümlü olarak çalışır nitelikte olması veya ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali esnasında da ibrazının gerekmesi halinde; ilgide kayıtlı Genelge uyarınca 23 haneli belge numarası/belge satır numarası ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında da beyan edilir.

C- TIR Karnesi İşlemleri;

1- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yönünde kara sınır kapılarında TIR Sözleşmesi kapsamında hareket/sınır gümrüğünde görevli ilgili memur tarafından Volet-1 tescili esnasında kalem bilgileri bölümünde 23 haneli numara yazılarak ekle butonuna basılır.

2- İlgili memur tarafından;

a) TIR Karnesi işlemleri tamamlanır.

b) Hareket/sınır gümrük idaresi kontrol işlemleri esnasında 0903 TPS-GTHB Compliance Letter (Plant Quarantine) belgesinin eklenmesi gerektiği halde eklenmediğinin tespit edilmesi halinde, TIR Karnesinde Volet-1 kaydında düzeltme yapılır, 23 haneli numara eklenerek işlemler tamamlanır.

3- Belgenin, düşümlü olarak çalışır nitelikte olması veya ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali esnasında da ibrazının gerekmesi halinde; ilgide kayıtlı Genelge uyarınca 23 haneli belge numarası/belge satır numarası ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında da beyan edilir.

TIR Karnesine ilişkin işlemler, Sistemsel düzenlemelerin tamamlandığının duyurulması sonrasında uygulanacaktır.

Information and the need to please.

email is signed.
Reza Danube Turagay
Bakan Yardımcıs

[ad_2]