Explanation : food, Control of the Ministry of Agriculture and Livestock Products subject to certain Introduction to the Customs Authority Official Controls with the Provincial Food Authorized to Make, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-5 te yer alan Gıda Maddelerinin Resmi Kontrollerinin yapıldığı İl müdürlükleri listesine Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eklenmiş; aynı listede yer alan Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sınır ticareti kapsamındaki resmi kontrolleri yapmaya yetkili gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleri kapsamından çıkarılmıştır.

Customs and Trade Ministry:

MATTER 1 – 5/10/2013 dated 28786 published in the Official Gazette Food, Control of the Ministry of Agriculture and Livestock Products subject to certain Introduction to the Customs Authority Official Controls with the Provincial Food Authorized to Make, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı listenin 17 nci satırında yer alan “(1)"Phrase is repealed.

26 Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü”

MATTER 2 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, The Minister of Agriculture and Livestock.

It communiqué published in the Official Gazette
Historical Number
5/10/2013 28786
Publication of the Official Gazette of the Communiqué Amending the Communiqué
Historical Number
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/8/2017 30159
7- 28/10/2017 30224