[ad_1]

Explanation : forest products subject to agricultural quarantine control (I-2) The entrance door to the Customs Territory of Turkey Rize, other plants and plant products subject to agricultural quarantine control (A-4) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş kapılarına Çanakkale, Kars ve Rize, Gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin (A-5) yapıldığı il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine Kars ve Zonguldak eklenmiştir.

Customs and Trade Ministry:

MATTER 1 – 5/10/2013 dated 28786 published in the Official Gazette Food, Control of the Ministry of Agriculture and Livestock Products subject to certain Introduction to the Customs Authority Official Controls with the Provincial Food Authorized to Make, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

40 Rize Rize Gümrük Müdürlüğü”

MATTER 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar ile birlikte “(1)” numaralı dipnot eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

16 Canakkale Çanakkale Gümrük Müdürlüğü”

39 Kars Kars Gümrük Müdürlüğü”(1)

50 Rize Rize Gümrük Müdürlüğü”

“(1) Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak Tebliğin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.”

MATTER 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-5’te yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

20 Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü”

40 Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü”

MATTER 4 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, The Minister of Agriculture and Livestock.

It communiqué published in the Official Gazette
Historical Number
5/10/2013 28786
Publication of the Official Gazette of the Communiqué Amending the Communiqué
Historical Number
1- 4/4/2014 28962
2- 14/6/2015 29386
3- 18/11/2015 29536
4- 28/6/2016 29756
5- 11/3/2017 30004
6- 19/08/2017 30159

[ad_2]