Explanation : Directorate General of Customs 27.04.2017 dated 24579396 After its acquisition of goods subject to oversight by letter no case has been opened to clarify the issues that were brought to the importer. Buna göre Gümrük Yönetmeliği’nin 180. Made under Article control, While there is no statement herein that monitoring value does not reach the value specified in the relevant notification of, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacağı ,kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlülerin, tekrar yukarıda izah edilen uygulamadan faydalanamayacağı hüküm altına alınmıştır. In this case, incumbents, 2004/7304 No. Import Decision on Implementation Oversight 4. Located in the article "prospective surveillance subject of a commodity imports in addition to the documents required by the customs legislation as" Inspection Certificate "is also sought." receivables for goods related to the provision pursuant to the Ministry of Economy is obliged to submit the Inspection Certificate.

Yukarıdaki hükümler dikkate alınmak suretiyle kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen firmanın gözetime tabi aynı veya başka bir eşyayı tekrar yurda getirmesi, antrepo beyannamesi kapsamında antrepoya koyması ve akabinde başka bir firmaya devretmesi halinde devralan firmanın eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi halinde gözetim belgesi ibraz etmesi gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu şekilde antrepoda eşyayı devralan firmanın 2016/18 sayılı Genelgemizde izah edildiği şekilde dava açmamış olması kaydı ile eşyanın serbest dolaşıma girişinde, gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten yüksek kıymet beyan etmesi veya 2016/18 Circular No. with different 2012/3 Circular No. 3. maddesinde belirtildiği şekildeek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlaması halinde eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır.

Eşyayı antrepoda devralan firmanın dava açması halinde ise anılan Genelge hükümlerinden faydalanması mümkün bulunmamakta olup Gözetim Belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

T.C.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Customs General Directorate

Number : 85593407-165.99

topic : 2016/18 Sayılı Genelge-Antrepodaki Eşya

27.04.2017 / 24579396

DISTRIBUTION OF PLACE to

Ministry of event that gets us, 2016/18 sayılı Genelgeye göre kıymet artırımına karşı dava açan firmaların tekrar gözetime tabi eşyayı Türk Gümrük Bölgesine getirdiği, ancak eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmayarak antrepo beyannamesi tescil ettiği ve eşyayı antrepoda başka bir firmaya devrettiği anlaşılmaktadır.

29/11/2016 dated, 2016/18 with Circular No. 2012/3 sayılı Genelgemizin 3. Article,

Gümrük Yönetmeliği’nin 180. Made under Article control, While there is no statement herein that monitoring value does not reach the value specified in the relevant notification of, If the additional declaration of imported goods liable to provide notification of the securities specified in the relevant securities to reach the entrance to the free movement of goods surveillance document shall not be sought. Said additional declaration, Information program on duly "Foreign Other Costs" may be made under. Taxpayers declaration of assets resulting from the additional securities, the article as the final evaluation value, without need another operation, Free circulation regime transaction will be completed.

But; daha önce yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlüler, again not be able to benefit from the embodiment explained above. In this case, incumbents, 2004/7304 No. Import Decision on Implementation Oversight 4. Located in the article "prospective surveillance subject of a commodity imports in addition to the documents required by the customs legislation as" Inspection Certificate "is also sought." receivables for goods related to the provision pursuant to the Ministry of Economy is obliged to submit the Inspection Certificate. Gözetim Belgesi ibraz edilmemesi halinde ise eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilmeyecektir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere; kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen firmanın gözetime tabi aynı veya başka bir eşyayı tekrar yurda getirmesi, antrepo beyannamesi kapsamında antrepoya koyması ve akabinde başka bir firmaya devretmesi halinde devralan firmanın eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi halinde gözetim belgesi ibraz etmesi gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu şekilde antrepoda eşyayı devralan firmanın 2016/18 sayılı Genelgemizde izah edildiği şekilde dava açmamış olması kaydı ile eşyanın serbest dolaşıma girişinde, gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten yüksek kıymet beyan etmesi veya 2016/18 Circular No. with different 2012/3 Circular No. 3. maddesinde belirtildiği şekilde “ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlaması halinde eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır.

Eşyayı antrepoda devralan firmanın dava açması halinde ise anılan Genelge hükümlerinden faydalanması mümkün bulunmamakta olup Gözetim Belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

Information and the need to please.

Mustafa SILVER

Ministers a.

General Manager V.

DISTRIBUTION:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlükleri