drawing attention to the example e-government applications, The introduction of innovative initiatives to the public, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması amacıyla TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen 14’üncü eTürkiye ödülleri, 10 May 2017 tarihinde TBMM’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

customs and trade Ministry, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda, çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi(GTB-İRİS), “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler” dalında “eTürkiye” ödülünü aldı.

GTB-İRİS PROJESİ NEDİR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amacıyla GTB-İRİS 02 May 2016 tarihinde uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu sistemin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü uzman ve uzman yardımcılarının da içinde bulunduğu özel bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.

GTB-İRİS sayesinde, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Gerçekleştirilecek risk analizlerine göre, ithalata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda GTB-İRİS tarafından belirlenmekte ve denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşmaktadır.

Gerçekleştirilen risk analizleri sonucunda riskli görülen ürünlerin ithalatçılarından, ürünlerin güvenli olduğunu gösteren akredite bir laboratuvardan alınmış test raporlarını ibraz etmeleri istenmekte, bu raporları sunamayan ürünlerin ülkemize girişine izin verilmemektedir.