[ad_1]

Explanation : Textile goods for customs residency application 105 Serial No. General Customs Communiqué (Customs clearance) In the amendment to, 3926.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan tek kullanımlık poli (vinyl chloride) eldivenlerin ve deniz yoluyla gelen tekstil eşyasının, Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, çıtçıt, tela, düğme, fermuar, tag, kurdele, tire, dantel vb konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı malzemelerin, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği gümrük idaresinden yapılacağı bildirilmiştir.

Customs and Trade Ministry:

MATTER 1 – 27/2/2013 dated 28572 published in the Official Gazette No. General Customs Communiqué (Customs clearance) (Seri No: 105)'s 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) It is amended as follows:, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, keten iplik, ipek iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin,”

“ı) Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, çıtçıt, tela, düğme, rivet, fermuar, hanger, tag, kart etiket, dokuma ve şerit etiket, kurdele, tire, dantel ve benzeri konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı malzemelerin,

i) 3926.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan tek kullanımlık poli (vinyl chloride) eldivenlerin,”

“(5) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ya da yolcu beraberinde gelen, miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.”

“(6) Deniz yolu ile gelen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşya başka gümrük idaresine sevk edilmeksizin geldiği gümrük idaresi tarafından yapılır.”

MATTER 2 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 3 – Customs and Trade Minister executes the provisions of this Communiqué.

It communiqué published in the Official Gazette
Historical Number
27/2/2013 28572
Publication of the Official Gazette of the Communiqué Amending the Communiqué
Historical Number
1- 3/10/2013 28784
2- 14/2/2015 29267
3- 27/2/2016 29637

[ad_2]