[ad_1]

Explanation : Customs Law 241 the irregularity penalty stated in the article, 4458 No. The decision of the Customs Law on the Implementation of Certain Provisions 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Customs and Trade Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 11/11/2017 dated 30237 published in the Official Gazette No. General Communiqué on Tax Procedure Law (sequence No.: 484) with 2017 revaluation rate for the year % 14,47 (forty seven fourteen comma) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 Of Customs Law No. 241 Article, 29/9/2009 dated 2009/15481 No. enacted by the Council of Ministers 4458 Decision on the Implementation of Certain Articles of the Customs Law No. 122 Article and 7/10/2009 dated 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 third and 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MATTER 2 – (1) 4458 Of Customs Law No. 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MATTER 3 – (1) 4458 No. The decision of the Customs Law on the Implementation of Certain Provisions 122 Article of the first section (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MATTER 4 – (1) Customs Regulations;

a) 500 The first paragraph of Article (a) bendinde belirtilen tutar 183.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL

as applied.

Force

MATTER 5 – (1) this Communiqué 1/1/2018 Enters into force on.

Executive

MATTER 6 – (1) Customs and Trade Minister executes the provisions of this Communiqué.

[ad_2]