[ad_1]

Explanation : Customs Law 241 the irregularity penalty stated in the article, 4458 No. The decision of the Customs Law on the Implementation of Certain Provisions 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2018 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 dated 30611 Tax Procedural Law General Communiqué published in the Official Gazette (sequence No.: 503) with 2018 revaluation rate for the year % 23,73 (twenty-three, seventy commas) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 Of Customs Law No. 241 Article, 29/9/2009 dated 2009/15481 No. enacted by the Council of Ministers 4458 Decision on the Implementation of Certain Articles of the Customs Law No. 122 Article and 7/10/2009 dated 27369 repeated numbered Customs Regulation published in the Official Gazette 500 third and 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MATTER 2 – 4458 Of Customs Law No. 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MATTER 3 – 4458 Decision on the Implementation of Certain Articles of the Customs Law No. 122 Article of the first section (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 12,00 TL diğer işlemler için 28,00 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 28,00 TL, diğer işlemler için 44,00 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MATTER 4 – Customs Regulations;

a) 500 The first paragraph of Article (a) bendinde belirtilen tutar 226.000,00 TL , (b) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL

as applied.

MATTER 5 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 6 – This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]