[ad_1]

Explanation : 4 Serial No. General Customs Communiqué (Mail and Fast Cargo Transport) Application Requirements, Documents to be sought in the application, Classification of shipments, Gönderilerin tasnifi ve Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler başlıklı maddelerinde değişiklik olmuştur.

Commerce Ministry:

MATTER 1 – 10/3/2013 dated 28583 published in the Official Gazette No. General Customs Communiqué (Mail and Fast Cargo Transport) (Seri No: 4)'s 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmaz.”

MATTER 2 – The same communiqué 5 The first paragraph of the Article (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği,”

“h) Of this paragraph (b), (c), (e), (g) and (ğ) bentlerinde belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır.”

MATTER 3 – The same communiqué 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MATTER 4 – The same communiqué 9 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) decision 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogram and value 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.

(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”

“(9) decision 126 ncı maddesi kapsamında aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

MATTER 5 – The same communiqué 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MATTER 6 – This Communiqué;

a) 1 th 3 üncü maddeleri 2/1/2020 in history,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 15 days later,

enters into force.

MATTER 7 – This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Historical Number
10/3/2013 28583
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Historical Number
3/12/2016 29907

[ad_2]