[ad_1]

Explanation : Located in the provincial organization of the Ministry of Customs and Trade; Datça Customs Directorate, Mersin Passenger Hall Customs Directorate, Ankara ve İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlükleri ve Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğü kapatılmış; Halkalı Gümrük Müdürlüğünün adı Muratbey Gümrük Müdürlüğü, Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğünün adı Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Diyarbakır Personel Müdürlüğünün adı İpekyolu Personel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş; Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Van Laboratuvar Müdürlüğü ve İsanbulda yapılan yeni havalimanının ismi ile adlandırılmak üzere, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı bir adet Gümrük Müdürlüğü, bir adet Tasiye İşletme Müdürlüğü ve bir adet Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü kurulmuştur

Number of Decisions : 2017/10874

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 21/9/2017 dated 28032425 No. writings on, 27/9/1984 dated 3046 Law No. 17 According to the article n, Council of Ministers 2/10/2017 It has agreed on.

2/10/2017 DATED 2017/10874 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

DECISION

MATTER 1- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında;

a) İstanbul’da yapılan yeni havalimanının ismi ile adlandırılmak üzere, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak bir adet Gümrük Müdürlüğü, bir adet Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve bir adet Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü,

b) Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Van Laboratuvar Müdürlüğü,

kurulmuştur.

MATTER 2- (1) Located in the provincial organization of the Ministry of Customs and Trade;

a) Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Datça Gümrük Müdürlüğü,

b) Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü,

c) Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Ankara Perakende Satış İşletme Müdürlüğü,

ç) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü,

d) Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğü,

kapatılmıştır.

MATTER 3- (1) Located in the provincial organization of the Ministry of Customs and Trade;

a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğünün adı Muratbey Gümrük Müdürlüğü,

b) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğünün adı Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü,

c) İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır Personel Müdürlüğünün adı İpekyolu Personel Müdürlüğü,

It was changed.

MATTER 4- (1) This Decision shall enter into force on the date of publication.

MATTER 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

[ad_2]