[ad_1]

Explanation : Proof of Origin in accordance with Article 205/4-ç of the Customs Regulation. (Origin distribution of the goods taken to temporary storage or warehouse )

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 20117910-163.08
topic : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

30.05.2019 /44861949
DISTRIBUTION OF PLACE to

INTEREST: 27/05/2019 date and 44730247 Our letter dated.

İlgide kayıtlı yazımız ile 24 May 2019 date and 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 inch, 41 th 205 inci maddelerinde yapılan değişikliğin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda; Bakanlık makamından alınan 29/05/2019 date and 44824732 sayılı Onay ile mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan A.TR Dolaşmı Belgesi muhteviyatı eşya için menşe şahadetnamesinin yanında, menşe tevsikinin bahsi geçen Tebliğlerde yer alan diğer belgelerle de yapılarak, işlemlerin bu Onay tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde sonuçlandırılması;

Mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce antrepo veya geçici depolama yerine alınmış eşyanın menşe tevsiki bu eşyanın bir kısmının serbest dolaşıma girişi esnasında yapılmış olması halinde geriye kalan kısmın serbest dolaşıma girişinde menşe tevsikinin aranmaması

must.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

email is signed
Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution:

requirement:
All the Regional Directorate of Customs and Trade
Information:
Customs Brokers Association in Ankara
Istanbul Association of Customs Brokers
İzmir Gümrük Müşavirlari Demeğine
Bursa Association of Customs Brokers
Customs Brokers Association of Mersin

[ad_2]