[ad_1]

Explanation : HK Inward Processing Permit is not required to have an additional period of up to two months late check-out on request by the application of separate fines.

T.C.
CUSTOMS AND TRADE MINISTRY
Customs General Directorate

Number : 41208501-132.99
topic : Inward Processing Permit - TPS

01.06.2018 / 34751478
DISTRIBUTION

As known, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun mezkur hükümleri uyarınca, dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini müteakip 1 (one) / 2 (to) aya kadar süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarın sırasıyla 2 (to) / (4) dört katı olarak usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Aforementioned 1 (one) / 2 (to) aylık süreler içerisinde beyanname tescil edilebilebilmesine yönelik olarak sistemsel düzenleme yapılmış olup söz konusu sürelerle sınırlı olmak üzere yükümlüsünce gümrük idaresine süre uzatımı talebinde bulunulmasına ve gümrük idaresince TPS’den süre uzatımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.

Önder GÖÇMEN
Ministers a.
Assistant general manager

[ad_2]