[ad_1]

Explanation : In cases where the commission's opinion will be sought with the EIA compliance permit in the export and transit of wastes from Free Zones abroad,.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :40216608-145

topic :Serbest Bölgelerden Yurt Dışına
Atık Gönderimi

03.01.2019 / 40402625
DISTRIBUTION OF PLACE to

Free Zones, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.10.2018 dated 38382231 No. report summarizing;

Genel Müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan mütekabil yazışmalar neticesinde, serbest bölgelerde oluşan atıkların yurt dışına gönderilmesi işleminin çevrenin korunması ve uluslar arası yükümlülüklerimizin gözetilmesi yönüyle çevre mevzuatı açısından ihracat olarak değerlendirilmesi ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği; bununla birlikte Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinde serbest bölgeden Türkiye’ye atık çıkışlarında aranan komisyon kararının, yurt dışına atık gönderiminde de aranmasının uygun olacağı; bu doğrultuda Genel Müdürlüklerince Serbest Bölge Müdürlüklerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine konuya ilişkin talimat verilmesi yönünde mutabık kalındığından bahisle;

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin “Atıkların ihracatı ve transit geçişi” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında “tehlikeli atıkların, bertaraf edilebilmesi için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin ülkemizde bulunmaması, atıkları ithalatçı ve transit devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi, ihracata ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması durumunda sadece AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihraç edilebileceği”; The second clause (b) in subparagraph, “tehlikesiz atıkların, AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihracatında Çevre Bakanlığınca belge düzenlenmeyeceği, ihracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verileceği”, (c) bendinde “tehlikesiz atıkların diğer ülkelere ihracatında ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılacağı, Bakanlıktan onay alınmaksızın ihracat işlemi yapılamayacağı”nın hüküm altına alındığı;

In this context, Genel Müdürlüklerince iletilen talimat ile;

– Serbest bölgelerde oluşan atıkların yurt dışına gönderilmesi sırasında Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birlikte uygulanması,

– Yurtdışına atık göndermek isteyen firmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belgeleri Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri,

– Serbest Bölge Müdürlüğü’nün, kullanıcının ibraz ettiği belgeleri, “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği”nin 37 nci maddesi uyarınca toplanan komisyonun uygun görüşüne ilişkin tutanakla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim (EIA) Genel Müdürlüğüne bir üst yazı ekinde iletmesi,

– Başvuru konusu atığın yurt dışına gönderilebileceğine dair ÇED Genel Müdürlüğü yazısı Serbest Bölge Müdürlüğüne ulaştıktan sonra, söz konusu atığın bölgeden çıkış işlemine ilişkin SBİF düzenlenmesi,

– AB veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’e gönderilecek tehlikesiz atıklar için uygunluk yazısına gerek bulunmadığından, bu ülkelere gönderilecek tehlikesiz atıklar için ÇED Genel Müdürlüğü’ne belgeler gönderildikten sonra SBİF düzenlenmesi,

Hususlarında Serbest Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ve konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bilgilendirildiği ifade edilerek Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinin uygulama hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir.

Information and the need to please.

Halit HANOĞLU
Ministers a.
Assistant general manager

Distribution:
Central Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade
Western Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade
The Aegean Regional Directorate of Customs and Trade
Istanbul Regional Directorate of Customs and Trade
Eastern Black Sea Region Directorate of Customs and Trade
Central Black Sea Region Directorate of Customs and Trade
Western Marmara Regional Directorate of Customs and Trade
Central Anatolia Regional Directorate of Customs and Trade
GAP Regional Directorate of Customs and Trade
East Marmara Regional Directorate of Customs and Trade
Uludag Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]