[ad_1]

Explanation : customs declaration concerning the first regime, related to the former regime TCGB, Adding laboratory analysis reports and through the screening of the Inward Processing Permit, elektronik ortamda işlem yapılması gerektiği hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :73421605-106.05

topic :Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi

03.05.2019 / 44032814
DISTRIBUTION OF PLACE to

Interest: a) 19.11.2018 dated 73421605-106.05/00038991645 Our letter dated

b) 29.03.2019 dated 73421605-109/00042960754 Our letter dated

c) 04.04.2019 dated 73421605-100/00043202274 Our letter dated

d) 10.04.2019 dated 73421605-450/00043360047 Our letter dated

e) 29.04.2019 dated 73421605-100/00043875124 Our letter dated.

İlgide kayıtlı yazılar konusu Kağıtsız Gümrük Projesi ile ilgili olarak; interest (c) ve ilgi (e)’de kayıtlı yazılarımızda; 10XX rejim kodlu ve diğer ihracat beyannamelerinde söz konusu Proje kapsamında yapılması gereken işlemler belirtilerek beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edileceği belirtilmiştir. Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza iletilen bildirimlerden; bazı Gümrük Müdürlüklerince gümrük beyanname nüshası kağıt ortamında aranmaksızın işlemlerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla ilgi (c) and (e)’de kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere; ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere mutlak suretle devam edilecektir.

On the other hand, interest (a), (b) ve ilgi (d)’de kayıtlı yazılarımızda 0200 kodlu “İlk Rejime İlişkin Gümrük Beyannamesi”, 0701 kodlu “Önceki Rejime İlişkin TCGB”, 0803 and 0804 kodlu “Laboratuvar Tahlil Raporları” ile 0253 kodlu “Dahilde İşleme İzin Belgesi”nin kağıt ortamında aranmamasına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı belirtilmekte olup söz konusu dökümanlara ilişkin elektronik ortamda işlem yapılması ve kesinlikle kağıt nüshalarının tarama yolu ile sisteme eklenmemesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda yukarda belirtilen hususlara ilişkin bağlantı idarelerinizin ivedilikle talimatlandırılması ile ilgili bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution:

All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]