Explanation : 10XX in the regime coded export declaration 15.04.2019 How to be executed as of the date of paperless customs authorities in all export transactions, Muratbey the Customs Directorate 08.04.2019 in history, Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 09.04.2019 tarihinde 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde pilot uygulamaya başlanılacağı hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 73421605-100

topic : Paperless Customs Project

05.04.2019 / 43267771
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Interest : a) 26.03.2019 dated 73421605-100/00042913833 Our letter dated.

b) 04.04.2019 dated 73421605-100/00043202274 Our letter dated.

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, ihracat beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir.

Interest (b)’de kayıtlı yazımızda 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde 15.04.2019 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde kağıtsız ihracat işlemlerinin nasıl yürütüleceği belirtilmiştir.

Bu tarih öncesinde Muratbey Gümrük Müdürlüğünde 08.04.2019 in history, Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 09.04.2019 tarihinde 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde pilot uygulamaya başlanılacaktır.

In this context,,

30.04.2019 tarihe kadar,

1- Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler halihazırda olduğu gibi TPS üzerinden veya kağıt ortamında sunulmaya devam edecektir.

2- Kağıt ortamında alınan belgeler tarama yöntemi ile de beyanname ile ilişkilendirilecektir.

3- Yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçeler hem kağıt ortamında verilecek hem de BİLGE Sistemine e- dilekçe olarak iletilecektir.

4- The commentaries have been deducted by the relevant officers in the Declaration of paper media both in paper form will be deducted from the WISE system.

5- In case of scanning the documents a problem encountered with systemic, operations to ensure the disruption of the export process adds on the system will be provided in paper form by taking into account.

6- Be a paper medium, and to processes for the signed copy of the Declaration, related legislative changes will continue as at present until done.

30.04.2019 tarihinden sonra;

1- Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler TPS üzerinden sunulmaya devam edecek veya kağıt ortamında belge alınan belgeler tarama yöntemi ile beyanname ile ilişkilendirilecektir.

2- Yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçeler BİLGE Sistemine e- dilekçe olarak iletilecektir.

3- by deducting the officer commentaries about the Declaration will be deducted from the WISE system.

4- Bu tarihten sonra kağıt ortamda belge ve dilekçe ibraz edilmeyecek, officer commentary will not be deducted in paper form.

5- Be a paper medium, and to processes for the signed copy of the Declaration, related legislative changes will continue as at present until done.

Pilot uygulamanın yukarıda belirtilen Gümrük Müdürlüklerinde takip edilerek yaşanan veya yaşanması olası sorunlar ve öneriler hakkında Genel Müdürlüğümüzün ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınması ve uygulamaya ilişkin anılan Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandınlarak; müşavir firmalar ile ilgili yükümlülerin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

email is signed
Jale ARSLAN
Ministers a.
Genel Müdür Yardımcısı V.