[ad_1]

Explanation : Arrangements and issues to be taken into consideration in order to prevent errors in transactions regarding e-letters of guarantee; Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu ile gümrük idarelerinin

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :85593407-157.01

topic :About E-Bond Application

07.11.2019 / 49204751
DISTRIBUTION OF PLACE to

Interest: a) 19.02.2019 dated 41770540 Our letter dated.

b) 08.03.2019 dated 42408480 Our letter dated.

c) 10.07.2019 dated 45855465 Our letter dated.

d) 09.08.2019 dated 46737615 Our letter dated.

e) 29.08.2019 dated 47144902 Our letter dated.

f) 09.10.2019 dated 48343444 Our letter dated.

İlgide kayıtlı yazılar konusu Elektronik Teminat Mektuplarına ilişkin güncellenen “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” ile gümrük idarelerinin vergi kimlik numaralarının yer aldığı excel tablosu ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu E-Teminat Mektup uygulamasının devreye alındığı tarihten itibaren E-Teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında çoğunlukla teminat mektubu türlerinde, teminat mektubunun düzenlendiği muhatap idarelerde (muhatap birim vergi numaralarında), teminat mektuplarının metin kontrollerinde sıklıkla hatalar yapıldığı görülmüştür.

Bu bağlamda E-Teminat mektuplarına ilişkin tüm işlemler ilgili memur ve idare amiri tarafından olmak üzere “işlem onayı” ve “işlem kabulü” şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve işlem kabulünden sonra tahakkukun sonlandırılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Bununla birlikte bir beyanname için tahakkuk eden tutarı karşılayacak birden fazla e-teminat mektubunun kabul edilebilmesi,

– Kabul edilmiş bir bireysel e-teminat mektubunun redrese sonrasında da kullanılabilmesi (Elektronik Teminat modülü üzerinden ilgili teminat mektubunun sorgulanarak ‘İşlem Yap’ butonu altında ‘Teminat Kullan’ işlemi ile işlem yapılması suretiyle),

– E-Teminat işlemi yapılmış bir teminat tahakkukunun ‘Açıklama’ alanında e-teminat ETTN numarasının görülmesi,

– DİİB beyannameleri için düzenlenmiş e-teminat mektuplarında ilgili firmaların (DİİB belge sahibi firma ile bu belge sahibi firmanın aracı ithalatçılarının) da mektup lehtarı firma olmalarına izin verilmesi,

– Ceza Kararları için düzenlenen banka teminat tahakkuklarının da e-teminat mektubu ile işleme alınabilmesine yönelik düzenlemeler yapılmış olup söz konusu mektupların Beyanname alanında ceza kararları numarasının yazılması suretiyle işleme alınması mümkündür.

Mezkur E-teminat mektuplarında iki aşamalı işlem yapılması düzenlemesinde gümrük idarelerinde farklı uygulamalara sebebiyet verilmemesi adına idare amirlerinin BİLGE sisteminde yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda Elektronik Teminat modülüne BİLGE sistemi üzerinden MH-Gümrük Muhasebe memurları profili ile erişilebilmekte olup Bölge Müdürlüklerinde Götürü Teminat mektuplarının işlemleri için Bölge Müdür Yardımcısının MU- Gümrük Müdürü yetkisi altında yetkilendirilmeleri suretiyle MH-Gümrük Muhasebe Memurları profilinde işlem yapmaları; Gümrük Müdürlüklerinde ise Gümrük Müdürünün veya Gümrük Müdür Yardımcısının E-Teminat mektuplarına ilişkin ‘İşlem Kabulü’ işlemi yapabilmesi için söz konusu profilde yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

İlaveten uygulamada doğabilecek hataların önüne geçilmesi amacıyla aşağıda yer verilen hususlara azami dikkat edilmesi gerekmektedir:

– Elektronik Teminat mektubu kabul edecek birimlerde görevli personel tarafından teminat mektubunun tüm alanlarının özellikle gümrük idarelerinin vergi kimlik numaraların, teminat mektuplarının metinlerinin ve mektup tutarları ile mektup görüntülerinin,

– Toplu teminat mektubu olarak düzenlenen E-teminat mektuplarında, muhatap alanına teminat mektubunun kabul işleminin yapılacağı gümrük idaresinin yazıldığının,

– Yapılacak gümrük işlemine uygun e-teminat mektuplarının düzenlenip düzenlenmediğinin,

kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte E-teminat mektup uygulaması kapsamında BİLGE sisteminde herhangi bir teminat tahakkukunun bulunulmadığı durumlar için kullanılabilecek teminat türü olarak Sabit Teminat Mektubunun kullanılması, teminat mektubu konusu gümrük işlemine ilişkin bilgilere teminat mektuplarının metinlerinde yer verilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin ivedilikle yapılması, gerekli yetkilerin temin edilmesi ve Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzunun titizlikle incelenmesi, uygulamada azami dikkat ve önemin gösterilmesi ve işbu talimatımızın ilgili personele tebliğen duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

I: 1 Adet Uygulama Kılavuzu ve Excel Tablosu

Distribution:
All the Regional Directorate of Customs and Foreign Trade

[ad_2]