[ad_1]

Explanation : In the wood and cardboard packaging class 4410.11 (Particle board separator), 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Chest, kapak v.b.), 4415.20 (Flat pallet – palet kaldırıcılarAhşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 2 and 7 nci maddeleri kapsamında ithaline izin verilmesinin uygun görülmediği hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 20117910-622.01

topic : Packaging Material Imports

10.05.2019/44256321
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAİRLERİ DERNEĞİNE

Interest : 04.03.2019 dated 968 No. Type

Interest saved in your writing; 2012/35 sayılı Genel Müdürlüğümüz Genelgesine atıfla, imalatçı ihracatçı sanayicilerin ihraç amaçlı kullandıkları ahşap ve karton ambalajlar sınıfında yer alan 4410.11 (Particle board separator), 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Chest, kapak v.b.), 4415.20 (Düz palet – palet kaldırıcılar – Ahşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P’li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nün “kullanılmış ambalaj malzemesi ithalatı” konulu 20.08.2015 date and 101820 sayılı yazısı kapsamındaki ürünlerde olduğu gibi İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında izin alınmadan ithaline izin verilmesi yönünde talepler bulunduğu belirtilmekte ve söz konusu eşyaların, ambalaj mahiyeti taşımasından dolayı dolu yada boş olarak izin alınmaksızın İthalat Rejim Kararının 7 nci maddesi kapsamında ithaline izin verilmesi istenilmektedir.

Söz konusu yazınız gerekli değerlendirme yapılmak üzere Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiştir.

Anılan Genel Müdürlükten alınan 10.05.2019 dated 44202953 No. article; bahse konu ambalaj malzemelerinin ülkemizde yeterli üretiminin bulunması ve kullanılmış ürünlerin ithalatının ülkemizdeki üretim, ihracat ve yeni yatırımlara olumsuz etkileri dikkate alınarak, İthalat Rejimi Kararının 2 ve 7’nci maddeleri kapsamında bu ürünlerin ithaline izin verilmesinin uygun görülmediği hususu bildirilmiştir.

Bilginizi rica ederim.

email is signed
Kadir TURSUN
Ministers a.
Head of Department

[ad_2]