[ad_1]

Explanation : Paper letters of guarantee 01.09.2019 tarihinde sonlanacağı ile E-Teminat Mektubu zorunluğu olacağı ve kılavuz

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 85593407-157.01
topic : About E-Bond Application

10.07.2019 / 45855465
DISTRIBUTION OF PLACE to

Interest: a) 19.02.2019 dated 41770540 Our letter dated.
b) 08.03.2019 dated 42408480 Our letter dated.

İlgide kayıtlı yazılar konusu E-Teminat Mektuplarına ilişkin uygulama kılavuzunun güncel hali ilişikte gönderilmekte olup 1 July 2019 tarihi itibarıyla E-teminat mektupları gümrük idarelerince kabul edilmeye başlanmıştır.

Söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasını teminen gerekli çalışmalar yürütülmekte olup 1 July -1 September 2019 tarihleri arasında hem kağıt hem de e-teminat mektubu olarak düzenlenen teminat mektuplarının kabul edileceği, 1 September 2019 tarihi itibarıyla kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, gümrük işlemlerinde kullanımının mümkün olmayacağı hususunda Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu mutabık kalmıştır.

Bilgileri ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve aksiyonların alınması;uygulamada alınan hata kodlarının ekran görüntüleri ile birlikte Ticaret Uzmanları Sevgi YETİK (s.yetik@ticaret.gov.tr) ile Gözde KURT’a (g.kurt3@ticaret.gov.tr) ivedilikle iletilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution: All the Regional Directorate of Customs and Trade
I: – E-Teminat Uygulama Kılavuzu

[ad_2]