[ad_1]

Explanation : the goods, and deceptive conduct transactions with payment of customs duties in case of partially or completely into the country, Shall be assessed in each individual case with their, kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı göz önünde tutularak hareket edilmesi hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 75705452-010.99

topic : 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununda Yer Alan Aldatıcı İşlem
ve Davranış Fiili Hk.

18/10/2019 / 48632388
ISTANBUL customs brokers ASSOCIATION

Interest: a) 02.08.2019 dated, 2019/3194-BU sayılı yazınız,

b) 02.09.2019 dated, 2019/3744-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız incelenmiştir.

Mezkur yazılar konusuna ilişkin olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 5067 The smuggling Law No. 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Items, and deceptive conduct transactions with payment of customs duties partially or completely countries to put people, ilâ yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. ” hükmü gereğince yapılacak işlemlerde, her somut olayın kendi içerisinde ortaya çıkan deliller ışığında değerlendirilmek suretiyle, kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı göz önünde tutularak hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

also, mezkur yazılarınız konusu hususlar yapılacak olan çalışmalarda değerlendirilmek üzere not edilmiştir.

Information and the need to please.

email is signed
Jacob SHIP
Ministers a.
Genel Müdür Yrd.

[ad_2]