[ad_1]

T.C.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Customs General Directorate

Number : 21558579-166.01[GGM-25.07]

topic : Baku-Tbilisi-Kars (BTK) Customs Procedures in line

27.10.2017 / 29035932

DISTRIBUTION OF PLACE to

“Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizin Orta Asya ülkelerine demiryolu ile entegrasyonu sağlanmış olacaktır. In this context,, Gürcistan’a geçecek ve Gürcistan’dan gelen tüm trenlerdeki eşya ve yolculara ilişkin gümrük işlemlerini Canbaz İstasyonunda gerçekleştirmek üzere, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur.

Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.’den alınan 04.10.2017 tarihli yazıda özetle; Normal şartlar altında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı üzerinde yer alacak olan Canbaz İstasyonunda, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce yapılması gereken işlemlerin bu istasyon için fiili şartlar oluşuncaya kadar, Kars Lojistik Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğünce yapılması talep edilmektedir.

Anılan şirketin 19.10.2017 and 25.10.2017 tarihli yazılarında ise, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattından gelecek ilk trenin 30 October 2017 tarihi itibariyle Bakü’den hareket etmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Canbaz İstasyonundaki fiziki şartlar nedeniyle Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünce hizmet verilmesi bu aşamada mümkün bulunmadığından, söz konusu Gümrük Müdürlüğü faaliyete geçinceye kadar;

– Gürcistan’dan gelen/Gürcistan tarafına geçecek trenlerin hudut kapısında yapılması gereken gümrük işlemlerinin, Kars Garında Kars Gümrük Müdürlüğünce ikmal edilmesi,

– Ülkemize giriş yönünde demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerine ilişkin giriş özet beyanları ve varış bildirimi ile çıkış yönündeki taşımalardaki çıkış bildiriminin Kars Gümrük Müdürlüğüne verilmesi,

26.10.2017 dated 29009637 sayılı Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgileri ile söz konusu Onay’da belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Mustafa SILVER

Ministers a.

General Manager V.

Distribution:

requirement:

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.

Information:

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Risk Management and Control General Directorate

General Directorate of Liquidation Services

The European Union and the External Relations Directorate General

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Western Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Eastern Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Eastern Black Sea Region Directorate of Customs and Trade

East Marmara Regional Directorate of Customs and Trade

Aegean Regional Directorate of Customs and Trade

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Istanbul Regional Directorate of Customs and Trade

Central Mediterranean Regional Directorate of Customs and Trade

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Central Black Sea Region Directorate of Customs and Trade

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludag Regional Directorate of Customs and Trade

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

[ad_2]