Istanbul Chamber of Commerce Professional Committees, discussed the current issues of the industry, as well as structural and, to express their views on general economic issues, İstanbul Ticaret Odası faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili talep ve beklentilerin doğrudan iletilmesi amacıyla ilgili Meslek Grubu üyelerinin katıldığı zümre toplantıları düzenlemekte olup, In this context, Istanbul Chamber of Commerce 25 No.lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi tarafından Derneğimiz ile birlikte 10 May 2017 Çarşamba günü 10.00-17.30 saatleri arasında “Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu” başlıklı bir zümre toplantısı gerçekleştirilecektir.

Information is presented to our members.

Zümre toplantısı davet yazısı için CLICK HERE

Customs Brokers Association, Istanbul

Board of Directors