"Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN)” 2017-2018 Presidency on behalf of our country's Customs and Trade Ministry of Consumer Protection and Market Surveillance Directorate General will conduct.

"Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN)” Türkiye Dönem Başkanlığı, 30 Haziran’da biten Almanya Dönem Başkanlığı’nın ardından 1 July 2017 tarihi itibariyle başladı.

2017-2018 Dönem Başkanlığını ülkemiz adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği ICPEN, tüketicilerin ekonomik menfaatleri açısından büyük risk oluşturan sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaşımını ve uygulayıcı kurumlar arasında uluslararası işbirliğini sağlamayı hedefliyor.

Altmış bir ülkeden kurumsal üye ile gözlemcileri bünyesinde barındıran ve Türkiye’nin 2010’da tam üyesi olduğu ICPEN, bu hedefi ülkemiz dönem başkanlığında da gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütecek.

ICPEN Dönem Başkanlığı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan sonbahar dönem toplantısı 13-16 November 2017 tarihlerinde ICPEN üyelerinin katılımı ile Antalya’da, bahar dönemi toplantısı ise 2018 yılının Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Dönem başkanlığının devralınması ve uluslararası bu toplantının ülkemizde yapılacak olması, ülkemizin tüketicinin korunması alanında yaptığı çalışmaların dünyaya duyurulması, tüketicinin korunması alanında diğer ülkelerle işbirliğinin artırılması ve ülkemizin dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

on the other hand, Avusturalya’daki tüketici otoritesi koordinatörlüğünde ICPEN’e ilişkin bilgi ve daha fazla kaynağa erişim sağlayan www.icpen.org adresli internet sitesi 2016-2017 ICPEN Almanya Dönem Başkanlığı sonunda yenilerek kullanıma açıldı. Söz konusu internet sitesi, Türkiye’nin 2017-2018 yılı dönem başkanlığında da kullanıcılarına, sınır ötesi anlaşmazlıklarda yardımın nerede aranacağı ve şikâyetin nasıl yapılacağına ilişkin ipuçları sunmaya devam edecek. Ayrıca sitede internet üzerinden güvenli alışveriş ve dolandırıcılıktan nasıl kaçınılacağına dair önemli bilgiler de yer alacak.

Source: www.gtb.gov.tr