Derneğimizin T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne muhatap 21.07.2017 history, 2017/3481-EA sayılı ve “İthalat Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ No: 2017/7” konulu yazımız için CLICK HERE

Söz konusu yazımıza istinaden; 26 July 2017 dated and 30135 Sayılı Resmî Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Communiqué No.: 2005/10) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır.

Information is presented to our members.

Customs Brokers Association, Istanbul

Board of Directors