[ad_1]

Explanation : Import Regime Decree No. I attached to the list in its entirety 1206.00.91.00.19 and 1206.00.99.00.19 l confectionary sunflower seeds with non GTİP 1512.11.91.00.00 gtip lu ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi oranları 1/8/2018 tarihine kadar düşürülmüştür.

Number of Decisions : 2018/11841

Attached "Import Regime Decision Nov enforcement Decision; Ministry of Economy 29/5/2018 dated 55881 No. writings on, 20/2/1930 dated 1567 Law No. 1 inch, 14/5/1964 dated 474 Law No. 2 th, 6/5/1986 dated 3283 Law No. 2 th, 27/10/1999 dated 4458 Law No. 16 th, 22 Third and 55 Article with 2/2/1984 dated 2976 According to the provisions of Law No., Council of Ministers 30/5/2018 It has agreed on.

IMPORT REGIME ANNEX DECISION DECISION

MATTER 1- 20/12/1995 dated 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 12 inci faslın sonuna aşağıdaki (6) and (7) numaralı dipnotlar, 13 third and 15 inci fasılların sonuna ise aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. MADDEİSMİ Tariff rate (%)
FROM, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.
1206.00.91.00.19 Others 13(6) 13(6) 0 13(6) 13(6) 13(7) 13(6) 13(6)
1206.00.99.00.19 Others 13(6) 13(6) 0 13(6) 13(6) 13(7) 13(6) 13(6)
1512.11.91.00.00 Sunflower seed oil 23(1) 23(1) 0 23(1) 23(1) 23(1) 23(1) 23(1)

“(6)’Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 since (including this date) %27 as applied.
(7) Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 since (including this date) %20,2 olarak uygulanır.”
“(l)Söz konusu gümrük vergisi 1/8/2018 since (including this date) %36 olarak uygulanır.”

MATTER 2- Bu Karar yayıntı tarihinde yürürlüğe girer.

MATTER 3- This Decision shall be enforced by the Minister of Economy.

[ad_2]