[ad_1]

Explanation : Jordan free trade agreement due to the termination of the import regime set out in the list in the annex to the decision between Turkey, eklerde ve dipnotlarda bulunan Ürdün ve Ürdün Haşimi Krallığı ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Number of Decisions: 353

20/12/1995 dated 95/7606 It is in addition to the Council of Ministers No..

Implementation of the attached "Additional Decision to the Import Regime Decision", 20/2/1930 dated 1567 Law No. 1 inch, 14/5/1964 dated 474 Law No. 2 th, 6/5/1986 dated 3283 Law No. 2 th, 27/10/1999 dated 4458 Law No. 16 th, 22 Third and 55 Article with 2/2/1984 dated 2976 It has been decided in accordance with the provisions of Law No..

22 November 2018

IMPORT REGIME ANNEX DECISION DECISION

MATTER 1- 20/12/1995 dated 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve tüm dipnotlarda bulunan “Ürdün” ve “Ürdün Haşimi Krallığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

TEMPORARY TOPIC 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 20 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MATTER 2- this Decision 22/11/2018 date of entry into force of the publication date to be valid.

MATTER 3- This Decision shall be enforced by Trade Minister.

[ad_2]