05/04/2017 dated 30029 Official Gazette

Scope

MATTER 1 – (1) this Communiqué, Position the customs tariff statistics (gTip) and the definition of specified goods (under the customs value in the face value of only those having units) Import contains principles and procedures that will be implemented prospectively for surveillance applications.

Surveillance application

MATTER 2 – (1) 1 but the Ministry of Economy goods specified in article (General Directorate of Imports) It is imported by surveillance documents to be held. Surveillance document customs office regarding the registration of customs declaration. Elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 Declaration by the date required documents with document-digit number 44 In the box numbered "Certificate Reference Number" and "Document Date" is declared in the area.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Application

MATTER 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

Examination

MATTER 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Sanction

MATTER 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Surveillance document the supervision of the use of information and documents

MATTER 6 – (1) The period of validity of the surveillance documents is six months.

(2) Surveillance document, 27/10/1999 dated 4458 No. of goods does not preclude application of the provisions of the Customs Law regarding the customs value. 1 Article specified value, 4458 No. Customs Code of the article's implementation of the provisions relating to customs value is not essential.

(3) customs office and the accepted value or quantity determined during the registration of the customs declaration, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı toplam %5’ten (%5 including) Exceed a lesser rate will not prevent imports.

Force

MATTER 7 – (1) This communiqué following the date of publication 30 UNC day enters into force.

Executive

MATTER 8 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.