[ad_1]

Explanation : 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ayçiçeği tohumu (çerezlik olmayanlar), rep veya kolza tohumu (tohumluk olmayan), aspir tohumu, ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları, ayçiçeği tohumu yağı (ham) ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarları değiştirildi.

The Ministry of Economy:

MATTER 1 – 15/7/2009 dated 27289 Supervision of Imports published in the Official Gazette No. Communiqué on the Implementation (Communiqué No.: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Description of Goods Birim Gümrük Kıymet (USD / MT *)
1204.00.90.00.00 Others 1.200
1205.10.90.00.00 Others 1.000
1205.90.00.00.00 Others 1.000
1206.00.91.00.19 Others 400

1206.00.99.00.19

Others

400 (1)
1207.60.00.00.00 aspir (Carthamus tinctorius) seed 600
1208.90.00.00.11 flour and meal of sunflower seeds 850
1512.11.91.00.00 Sunflower seed oil 1.000
1512.19.90.00.11 Sunflower seed oil 1.100

*Your: Gross weight

(1) Yalnız kabuksuzlar için 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.

MATTER 2 – The same communiqué 2 nd in article "CIF value" phrase "unit customs value" as amended.

MATTER 3 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 4 – Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

[ad_2]