[ad_1]

Explanation : Originating in China 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 and 7225.99.00.00.90 gtip ları altında yer alan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 21/12/2016 dated 29925 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/51) originating in the People's Republic of China 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 and 7225.99.00.00.90 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Import General Directorate of the Ministry of Economy completion of the anti-dumping investigation conducted by the decision taken as a result is to enforce.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 numbered Ministerial Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 No. In Import published in the Official Gazette on Prevention of Unfair Competition Regulation It was prepared based.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) gTip: Customs tariff statistics position,

b) committee: Unfair Competition in Imports Evaluation Board,

c) TGTC: İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

express.

Decision

MATTER 4 – (1) As a result of the investigation conducted, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. information on the scope of the investigation, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon- Disclosure Report "can be reached by selecting the links.

(2) In this context, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTİP’leri, Description of goods, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

gTip Description of goods Country of Origin Company Anti-Dumping Measures (CIF Bedelin %)
7208.51.20.10.11 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar) People's Republic of China Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7208.51.20.10.19
7208.51.20.90.11 Others 22,55%
7208.51.20.90.19
7208.90.80.10.11 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar) People's Republic of China Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7208.90.80.10.12
7208.90.80.20.11
7208.90.80.20.12
7225.40.40.00.00 Others 22,55%
7225.99.00.00.10
7225.99.00.00.90
7211.13.00.11.00 Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar) People's Republic of China Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. 16,89%
7211.13.00.19.00
7211.14.00.21.12
7211.14.00.29.11 Others 22,55%
7211.14.00.29.12

Application

MATTER 5 – (1) Customs administrations, 4 üncü maddede GTİP’leri, Description of goods, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın, Without prejudice to the provisions of other legislation, The rate they charged across shown definitive measures against dumping of imports under the free circulation regime.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP’ler ve 4 üncü maddede yer alan tabloda gösterilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Force

MATTER 6 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 7 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

[ad_2]