[ad_1]

Explanation : Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2011/14) Russia and Ukraine origin within the scope of 7408.11 Copper wires classified under GTP, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 14/7/2016 dated 29770 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/28) ile Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli 7408.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” (bakır filmaşin) ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Import General Directorate of the Ministry of Economy carried out by the final review of the decision is put into force upon completion of the investigation.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) GTP: Customs tariff position,

b) committee: Unfair Competition in Imports Evaluation Board,

c) Russia: Rusya Federasyonunu,

ç) YUD: The domestic production,

express.

Decision

MATTER 4 – (1) As a result of the investigation conducted, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı saptanmıştır. information on the scope of the investigation, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) In this context, As a result of investigation by the decision reached by the Board to evaluate and identify the approval of the Minister of Economy 28/7/2011 dated 28008 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2011/14) Russia and Ukraine origin within the scope of 7408.11 GTP altında sınıflandırılan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

Force

MATTER 5 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 6 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

[ad_2]