Explanation : Germany and India, origin / destination is 8302.10 G.T.P. well-defined hinges (except those used in civil aircraft; 8302.10.00.00.12 except those specific to the transport means located at the position), 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı sabit askılıklar, hat hanger, elbows, and similar articles 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı diğerleri, Those for furniture (excluding those used in civil aircraft and seat dampers) eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, Ekonomi Bakanlığı tarafından başvuru üzerine Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı 8302.10 G.T.P.’de tanımlı “menteşeler (except those used in civil aircraft; 8302.10.00.00.12 except those specific to the transport means located at the position)”, 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “sabit askılıklar, hat hanger, elbows, similar goods "and 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “diğerleri, Those for furniture (excluding those used in civil aircraft and seat dampers)” eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: The Ministry of Economy,

b) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

c) G.T.P: Customs tariff position,

ç) G.T.İ.P.: Customs tariff statistics position,

d) Law: 14/6/1989 dated 3577 No. The Law on Prevention of Unfair Competition in Imports,

e) Decision: 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation enacted by the Council,

f) Regulations: 30/10/1999 dated 23861 No. Import Regulations on Prevention of Unfair Competition published in the Official Gazette,

g) CHC: The People's Republic of China,

ğ) Spain: İspanya Krallığını,

h) Taiwan: Taiwan to China,

I) Thailand: Kingdom of Thailand,

express.

Products subject to investigation

MATTER 4 – (1) Products subject to investigation, 21/12/2016 dated 29925 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/53), 27/8/2008 dated 26980 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2008/29) and 20/10/2017 dated 30216 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2017/21) ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 8302.10 G.T.P.’de tanımlı “menteşeler (except those used in civil aircraft; 8302.10.00.00.12 except those specific to the transport means located at the position)”, 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “sabit askılıklar, hat hanger, elbows, similar goods "and 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “diğerleri, Those for furniture (excluding those used in civil aircraft and seat dampers)” eşyasıdır.

(2) At this stage, tariffs specified positions are given for information purposes, It is not binding.

Application and current situation

MATTER 5 – (1) 7/2/2004 dated 25366 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2004/3) originating in the PRC 8302.10 and 8302.50 G.T.P.’de tanımlı eşya için 1,39 ABD doları/Kg, 8302.42 G.T.P.’de tanımlı eşya için ise 0,508 ABD doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. on the other hand, söz konusu Tebliğin nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 20/7/2010 dated 27647 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2010/18) The measures applicable to imports of products mentioned amount, 8302.10 and 8302.50 G.T.P.’de tanımlı eşya için 1,64 ABD doları/Kg tutarına, 8302.42 G.T.P.’de tanımlı eşya için ise 0,75 ABD doları/Kg tutarına yükseltilmiştir. However,, Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2016/53) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, bahis konusu eşya ithalatında dampinge karşı önlemin bahis konusu oranlarda uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2008/29) Under the provisions, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, Malaysia, Endonezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2017/21) Under the provisions, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, Spain, Italy, Greece and Thailand origin / destination of the goods has been extended.

(4) 22/3/2018 dated 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Communiqué No.: 2016/53) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13/4/2018 dated 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Communiqué No.: 2008/29) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 16/4/2018 dated 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Communiqué No.: 2017/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri kapsamında, 8302.10.00.00.12 G.T.İ.P.’de yer alan nakil vasıtalarına mahsus menteşeler, question was excluded from the definitive anti-dumping measures.

(5) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş.. Furniture and Accessories Manufacturers Association (MAKSDER) tarafından ÇHC, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Spain, Italy, Yunanistan ve Tayland menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

Findings regarding neutralizing the measures

MATTER 6 – (1) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

(2) Almanya menşeli önlem konusu eşyanın ithalatının son yıllarda dikkat çekecek miktarda artış gösterdiği ve 2010 yılı itibarıyla yaklaşık 3.000 ton mertebesinde olan bahis konusu ithalatın 2017 in the year 6.000 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem çerçevesinde söz konusu ülke menşeli eşyanın toplam ithalat içindeki payı 2010 yılı için yaklaşık %18’den 2017 yılı için %22’ye yükseldiği tespit edilmiştir.

(3) Almanya’dan yapılan inceleme kapsamı eşya ithalatına ait birim fiyatların yıllar içerisinde kayda değer ölçüde düştüğü görülmektedir. In this regard, 2010 yılı itibarıyla 8,15 ABD Doları/Kg tutarında gerçekleşen ithalat birim fiyatları, 2016 yılı içerisinde 2,35 ABD Doları/Kg tutarına gerilemiştir. 2017 yılı için ise söz konusu birim fiyatlar 6,53 USD / Kg realized.

(4) Hindistan menşeli önlem konusu eşyanın ithalatının da son yıllarda dikkat çekecek miktarda artış gösterdiği ve 2010 yılı itibarıyla yaklaşık 587 ton mertebesinde olan bahis konusu ithalatın 2017 in the year 1.836 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem çerçevesinde söz konusu ülke menşeli eşyanın toplam ithalat içindeki payı 2010 yılı için yaklaşık %1.70’ten 2017 yılı için %5.08’e yükseldiği tespit edilmiştir.

(5) Hindistan’dan yapılan inceleme kapsamı eşya ithalatına ait birim fiyatların 2014 yılına kadar yükselerek 2010 yılı itibarıyla 3,97 ABD Doları/Kg tutarından 2014 For the year 5,82 ABD Doları/Kg tutarına yükseldiği, sonrasında ise kademeli olarak gerileyerek 2017 For the year 4,08 ABD Doları/Kg tutarında gerçekleştiği görülmektedir.

Decisions and actions

MATTER 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Regulation 38 Article measures under the decision of the investigation are given against nullified.

(2) Investigation, It will be conducted by the General Directorate.

The investigation period

MATTER 8 – (1) The investigation period, 1/1/2015 ile soruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihleri arasındadır.

Questionnaires and information collection

MATTER 9 – (1) In order to provide the information necessary for the investigation, The article said the known importers and known within the scope of the investigation foreign producers / exporters to the notice of the opening of the investigation and the notification referred to in the annex will be sent questionnaire. The Ministry of Economy of the party receiving the notification questionnaire is possible for download from the relevant section in the web page.

(2) on the other hand, communicated to the relevant manufacturers and exporters to facilitate and to expedite, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

(3) Turkish made written and oral communication relating to the investigation. questionnaire and the answers to the related parties other than information that answers all, Belgian, opinions and demands must submit a written Turkish. Presented in a language other than Turkish response, information, Belgian, views and demands are ignored.

(4) The parties concerned, other information considered relevant to the investigation except for desired information in the form of questions, documents and opinions, together with supporting evidence in writing to the Directorate General 10 The agent can offer within the time specified in the second paragraph of Article.

(5) The answers to the questionnaire to the parties concerned, Other information available about the investigation, documents and supporting evidence must be submitted in writing with the opinions expressed. name and title of the relevant parties in the written presentation, Address info, E-mail address, telephone, fax number specified. "Resident companies in Turkey, Institutions and organizations interested parties who want to "have their own address in written submissions by PEP also indicates.

(6) Regulation during the investigation 22 Article record any information provided in accordance with the second paragraph of privacy, certificate and a non-confidential summary of the opinions presented. Non-confidential summary, mainly in the detail would be reasonable to allow bilgin Un to be understood. The parties concerned, In exceptional cases that they may be capable of this information can not be summarized. In such exceptional cases, It should be noted that details of the reasons that can not be summarized.

(7) The investigation "resident companies in Turkey, Institutions and organizations interested parties who want to be ", PEP address of the official views of the Ministry of them with answers to the questionnaire send to the address located below PEP.

PEP Address: ekonomi@hs01.kep.tr

(8) The investigation "based firms abroad, Institutions and organizations interested parties who want to be ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

Posta Adresi: T.C. Ministry of Economy

General Directorate of Imports

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Söğütözü Mah. 2176. Many. No: 63 Çankaya / ANKARA

Deadlines

MATTER 10 – (1) time to answer the questionnaire, including the period from the date of mailing of the notice of the investigation sent 37 day. 9 indicated in by Article, notification and the parties concerned are not sent questionnaires, Notification of this will accrue from the date of publication 37 They are connected by days.

(2) The questionnaire except the desired information, Other information considered relevant to the investigation, In order to consider the documents and opinions, said information, documents and opinions, the latest from the date of publication of this Notification 37 Headquarters during the day must be delivered in writing.

(3) It may be affected by the results of the investigation claiming other interested parties, (domestic producers, importers, relevant professional organizations, consumer associations, workers or employers, unions and the like in the production branch) all kinds of information and documents with their opinions on the subject from the date of publication of this communique 37 must inform the Directorate General in writing within days.

Failure to come to Cooperation

MATTER 11 – (1) Regulation 26 As it stated in the Article nc, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, positive or negative, It will be compared to current data.

Provisional measures to be taken, retrospective application of taxes

MATTER 12 – (1) under provisions of the decision, It may decide to apply provisional measures during the investigation and precisely measures applicable retroactively.

(2) The concept is no exception and has begun operations in the implementation of measures.

And address of the competent authority

MATTER 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ministry of Economy

General Directorate of Imports

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Söğütözü Mah. 2176. Many. No: 63 Çankaya / ANKARA

PEP Address: ekonomi@hs01.kep.tr

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

Fax: +90 312 204 99 53

The investigation start date

MADDE 14– (1) Investigation, This is considered to have started on the publication Communiqué.

Force

MATTER 15 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 16 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.