[ad_1]

Explanation : PRC origin 8415.10.90.00.00 HS li wall split air conditioners 8415.90.00.90.11 I registered under CN wall split air conditioner outdoor unit of (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç) and 8415.90.00.90.12 GTİP i altına kayıtlı duvar tipi split klimaların iç üniteleri ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 21/3/2017 dated 30014 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2017/8) originating in the People's Republic of China 8415.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (gTip) “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)"and 8415.90.00.90.12 GTİP altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Import General Directorate of the Ministry of Economy carried out by the final review of the decision is put into force upon completion of the investigation.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) CHC: The People's Republic of China,

b) gTip: Customs tariff statistics position,

c) committee: Unfair Competition in Imports Evaluation Board,

ç) YUD: The domestic production,

express.

Decision

MATTER 4 – (1) As a result of the investigation conducted, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. information on the scope of the investigation, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) In this context, As a result of investigation by the decision reached by the Board to evaluate and identify the approval of the Minister of Economy 26/7/2006 dated 26240 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2006/20) ile yürürlüğe konulan, 21/3/2012 dated 28240 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2012/6) ile süresi uzatılan ÇHC menşeli 8415.10.90.00.00 GTİP’li “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)"and 8415.90.00.90.12 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) ÇHC menşeli ilgili ürün ithalinde uygulanan önlemin devam etmesiyle beraber, 28/2/2009 dated 27155 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2009/6) ile Malezya’ya, 4/1/2011 dated 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Communiqué No.: 2011/3) ile de Endonezya, Philippines, Pakistan ve Vietnam’a önlemlerin etkisiz kılınmasının tespit edilmesi sonucu teşmil edilen önlemlerin uygulanmasına da aynen devam edilir.

gTip Description of Goods Country of Origin Dampinge
Karşı
Önlem
(% CIF)
8415.10.90.00.00 Yalnız duvar tipi split klimalar Çin Halk
Cumhuriyeti
%25
8415.90.00.90.11 Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)
8415.90.00.90.12 Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri

Force

MATTER 5 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 6 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

[ad_2]