[ad_1]

Explanation : Originating in the People's Republic of China 6911.10.00.00.11, 6911.10.00.00.12, 6911.10.00.00.19, 6912.00.21.00.00, 6912.00.23.00.00, 6912.00.25.00.11, 6912.00.25.00.12, 6912.00.25.00.19 and 6912.00.29.00.00 gtiplarında sınıflandırılan porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyasının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 24/9/2016 dated 29837 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/38) originating in the People's Republic of China 6911.10.00.00.11, 6911.10.00.00.12, 6911.10.00.00.19, 6912.00.21.00.00, 6912.00.23.00.00, 6912.00.25.00.11, 6912.00.25.00.12, 6912.00.25.00.19 and 6912.00.29.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan “porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Import General Directorate of the Ministry of Economy completion of the anti-dumping investigation conducted by the decision taken as a result is to enforce.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

  1. a) gTip:Customs tariff statistics position,
  2. b) committee:Unfair Competition in Imports Evaluation Board,
  3. c) TGTC:Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

express.

Decision

MATTER 4 – (1) As a result of the investigation conducted, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. information on the scope of the investigation, containing findings and identify and legally, which is part of the communique "Disclosure Report" to "www.tpsa.gov.t is" the internet address "Dumping and Subsidy- Disclosure Report "can be reached by selecting the links.

(2) In this context, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

gTip Description of goods Country of Origin Anti-Dumping Measures (CIF Bedelin %)
6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar People's Republic of China %8

6911.10.00.00.12 Tek renkli olanlar
6911.10.00.00.19 Others
6912.00.21.00.00 Adi topraktan olanlar
6912.00.23.00.00 Greden olanlar
6912.00.25.00.11 Beyaz olanlar
6912.00.25.00.12 Tek renkli olanlar
6912.00.25.00.19 Others
6912.00.29.00.00 Others

Application

MATTER 5 – (1) Customs administrations, 4 üncü maddede GTİP’i, definition and country of origin of the goods referred belongings, Without prejudice to the provisions of other legislation, The rate they charged across shown definitive measures against dumping of imports under the free circulation regime.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Force

MATTER 6 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 7 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

[ad_2]