[ad_1]

Explanation : Dumping subject prevention against India, Thailand, Sri Lanka and originating in Spain / output 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 and 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.lu muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme neticesinde, India, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: The Ministry of Economy,

b) CHC: People's Republic of China,

c) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

ç) G.T.İ.P: Customs tariff statistics position,

d) South Korea: Kore Cumhuriyeti’ni,

e) India: The Republic of India,

f) Spain: İspanya Krallığı’nı,

g) Law: 3577 No. The Law on Prevention of Unfair Competition in Imports,

ğ) Decision: 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation enacted by the Council,

h) Sri Lanka: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

I) Thailand: Tayland Krallığı’nı,

i) Taiwan: Çin Tayvanı’nı,

j) Regulations: Regulations on Prevention of Unfair Competition in Importation,

express.

Products subject to investigation

MATTER 4 – (1) Products subject to investigation, 19/6/2016 dated 29747 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/19) ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 and 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.sinde tanımlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, It is not binding.

Application and current situation

MATTER 5 – (1) 23/5/2010 dated 27589 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2010/13) ile ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 USD / ton level, definitive measures were enacted. Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.:2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(2) on the other hand, 12/12/2013 dated 28849 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(3) Tosyalı Makina San. ve Tic. Ltd. Sti. firması tarafından, Forwarded to the Ministry, önlem konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(4) rendered ineffective measures mentioned allegations and findings of law, The decision and regulation are evaluated in the framework of.

Findings regarding neutralizing the measures

MATTER 6 – (1) Subject to investigation on imports of goods originating in the PRC, the anti-dumping measures 2009 The year started to be implemented in, 2016 yılında söz konusu önlemin mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir. on the other hand, 2010 yılında ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatına yönelik uygulamaya konulan kesin önlem, 2013 yılında söz konusu eşyanın Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir.

(2) Bahse konu ürünün ithalat istatistikleri incelendiğinde toplam ithalatın 2012 yılından beri 4-5 bin ton arasında değiştiği görülmekte olup 2017 in the year 4,9 bin ton olmuştur. İstatistikler ülkeler bazında incelendiğinde ise Hindistan, Thailand, İspanya ve Sri Lanka’dan yapılan ithalatın arttığı, ayrıca bu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarının düşük olduğu görülmektedir.

(3) Hindistan’dan yapılan ithalat 2010-2014 yılları arasında önemli bir artış göstermiş olup sonraki yıllarda daha yatay bir seyir izlemiştir. 2010 In imports 75 ton iken 2017 in the year 844 ton olmuştur. Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2010 in the year 4,5 dolar/kg iken 2017 in the year 2,5 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. also, Hindistan’da mukim ihracatçı firmalardan bazılarının ÇHC ile bağlantısının olduğu anlaşılmıştır.

(4) Tayland’dan yapılan ithalat 2012 yılından itibaren önemli bir artış göstermiştir. 2012 In imports 57 ton iken 2017 in the year 538 ton olmuştur. İthalat birim fiyatı ise 2017 By the year 2,3 dolar/kg olmuştur.

(5) İspanya’dan yapılan ithalatın 2013 yılından itibaren her yıl arttığı görülmekte olup 2013 in the year 5 ton iken 2017 in the year 362 Increased tone. İthalat birim fiyatı ise 2013 yılından itibaren her yıl düşüş göstermektedir. 2013 yılında ithalat birim fiyatı 18,7 dolar/kg iken 2017 yılında bu rakam 3,2 dolar/kg’a düşmüştür.

(6) 2010 yılında Sri Lanka’dan ithalat bulunmazken 2011 yılından itibaren ithalat başlamış, 2012 yılında ise önemli bir artış göstermiştir, sonraki yıllarda ise inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 2017 yılında bu ülkeden yapılan ithalat 278 tonnes. Sri Lanka’dan ithal edilen zincirlerin birim fiyatı düşük olup 2017 yılında bu rakam 1,8 dolar/kg olmuştur. Sri Lanka’nın ihracat yaptığı tek ülkenin Türkiye olduğu görülmekte olup; buna ilaveten, Sri Lanka’nın ÇHC’den zincir ithalatı bulunmaktadır.

(7) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Hindistan, Thailand, Sri Lanka ve İspanya üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Decisions and actions

MATTER 7 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Hindistan, Thailand, Sri Lanka ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Regulation 38 Article measures under the decision of the investigation are given against nullified.

(2) Investigation, It will be conducted by the General Directorate.

The investigation period

MATTER 8 – (1) 1/1/2015 with 1/1/2018 It is designated as the period between the dates investigation.

Questionnaires and information collection

MATTER 9 – (1) In order to provide the information necessary for the investigation, The article said the known importers and known within the scope of the investigation foreign producers / exporters to the notice of the opening of the investigation and the notification referred to in the annex will be sent questionnaire. Notice receiving side of the questionnaire from the relevant section in the Ministry web page downloads is possible.

(2) on the other hand, communicated to the relevant manufacturers and exporters to facilitate and to expedite, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmî temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

(3) Turkish oral and written communication relating to the investigation will be made. questionnaire and the answers to the related parties other than information that answers all, Belgian, They must submit in writing their views and demands Turkish.

Deadlines

MATTER 10 – (1) time to answer the questionnaire, including the period from the date of mailing of the notice of the investigation sent 37 day. 9 indicated in by Article, notification and the parties concerned are not sent questionnaires, Notification of this will accrue from the date of publication 37 They are connected by days.

(2) The questionnaire except the desired information, Other information considered relevant to the investigation, In order to consider the documents and opinions, said information, documents and opinions, the latest from the date of publication of this Notification 37 Headquarters during the day must be delivered in writing.

(3) It may be affected by the results of the investigation claiming other interested parties, (domestic producers, importers, relevant professional organizations, consumer associations, workers or employers, unions and the like in the production branch) all kinds of information and documents with their opinions on the subject from the date of publication of this communique 37 days must inform in writing to the Directorate General.

Failure to come to Cooperation

MATTER 11 – (1) Regulation 26 As it stated in the Article nc, Failure to provide the necessary information within the specified time from one side or false information or decisions relating to the investigation or inquiry into the understanding that prevent the refusal of information, positive or negative, It will be compared to current data.

Provisional measures to be taken, retrospective application of taxes

MATTER 12 – (1) under provisions of the decision, It may decide to apply provisional measures during the investigation and precisely measures applicable retroactively.

(2) The concept is no exception and has begun operations in the implementation of measures.

And address of the competent authority

MATTER 13 – (1) Inquire with the relevant information and should be forwarded to the competent authority of opinion with the following documents:

Ministry of Economy

General Directorate of Imports

Import Policy Monitoring and Evaluation Department

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 (312) 204 95 88

Fax: +90 (312) 204 86 33

e-mail: oek859@ekonomi.gov.tr

The investigation start date

MATTER 14 – (1) Investigation, This is considered to have started on the publication Communiqué.

Force

MATTER 15 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 16 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

[ad_2]