[ad_1]

Explanation : Originating from the United States 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 in the import of unbleached kraftlayner papers classified in, Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2017/1) uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem 9 ay süresince geçici olarak durdurulmuştur.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, Originating from the United States 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) ABD: Amerika Birleşik Devletlerini,

b) Decision: 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation enacted by the Council,

c) committee: Unfair Competition in Imports Evaluation Board,

express.

existing measures

MATTER 4 – (1)14/7/2015 dated 29416 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2015/28) in accordance with, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalinde CIF bedelin %9,43’ü ila %19,96’sı arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yürütülen soruşturma sonucunda ise 7/3/2017 dated 30000 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2017/1) in accordance with, söz konusu önlemin CIF bedelin %12,24’ü ila %19,96’sı arasında firma bazında değişen oranlarda uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

Reason

MATTER 5 – (1) decision 9 uncu maddesi çerçevesinde, pazar koşullarının geçici olarak değişmesi nedeniyle, önlemlerin askıya alınması sonucunda yerli üretim dalında zararın devam etme veya yinelenme ihtimalinin bulunup bulunmaması değerlendirilmiştir.

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde oluşan eğilim, önlem konusu ithalatın miktarı ve Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının etkisi; önlem konusu ürüne yönelik olarak uygulanan diğer mali yükümlülüklerin etkisi değerlendirildiğinde, pazar koşullarının geçici olarak değişmesi nedeniyle, önlemlerin askıya alınması için gerekli şartların bulunduğu anlaşılmıştır.

Decision

MATTER 6 – (1) İnceleme neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının Onayı ile Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, This Communiqué 1 inci maddesinde ifade edilen dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasının 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

Askıya alma kararının uzatılması veya önlemin tekrar yürürlüğe konulması

MATTER 7 – (1) decision 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, This Communiqué 6 ncı maddesinde zikredilen 9 aylık süre, en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

(2) Önlemin uygulanmasının durdurulma gerekçesinin ortadan kalkması halinde Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakanlık Onayı ile önlemin tekrar yürürlüğe konulmasına karar verilebilir.

Force

MATTER 8 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 9 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]