[ad_1]

Explanation : Originating in the PRC and Vietnam 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 Classified under CN s polyethylene and woven fabrics made of polypropylene strip or the like (yalnız dokuma brandalar) ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, yerli üreticiler Ekonet Tekstil ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., CNC Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.. ve RAD Tekstil San. Tic. A.Ş.. by, Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin yapılan ve yerli üreticiler Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.. ve Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.. tarafından desteklenen başvuruya istinaden, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: Trade Ministry,

b) CHC: People's Republic of China,

c) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

ç) gTip: Customs tariff statistics position,

d) Interested parties: The Regulation on the Prevention of Unfair Competition in Imports 23 parties listed in Article,

e) KEP: Registered e-mail address,

f) Eggs: The final review investigation,

g) TGTC: Position Statistics to split the Turkish Customs Tariff,

ğ) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

h) Regulations: 30/10/1999 dated 23861 No. Import Regulations on Prevention of Unfair Competition published in the Official Gazette

express.

Products subject to investigation

MATTER 4 – (1) Products subject to investigation 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında yer alan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)"D.

(2) Bahse konu GTİP’ler, for information purposes only and are not binding in nature.

(3) Located in tgtc product's tariff classification and / or changes in the definition belongings, It does not preclude the application of the provisions of this Communiqué.

The representativeness of the applicant

MATTER 5 – (1) the evidence presented at the application stage, Regulation of the applicant company 18 th 20 Article The frame is understood that it has the purpose of promoting domestic production, It said firms in the relevant sections of this communique "domestic industry referred to as".

existing measures

MATTER 6 – (1) 15/11/2008 dated 27055 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (2008/33) çerçevesinde ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak 1,06 ABD Doları/Kg ve 1,16 A definitive measure has been put into effect against dumping in the amount of USD / Kg..

(2) 25/12/2012 dated 28508 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (2008/33)'Amending the Communiqué (Communiqué No.: 2012/28) in accordance with, Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilerek, mevcut önlem 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.19, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik uygulanmaya devam edilmiştir.

(3) 14/11/2013 dated 28821 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2013/22) ile başlatılan birinci NGGS, 11/11/2014 dated 29172 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2014/39) finalized by, in this context, ÇHC ve Vietnam menşeli mevcut önlem, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.18, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ithalatına yönelik olarak uygulanmaya devam edilmiştir.

Reason

MATTER 7 – (1) Regulation 35 According to the second paragraph of the Article, 19/1/2019 dated 30660 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2019/8) The existing measures would be repealed by the time stipulated by the legislation and the domestic producers of the product concerned NGGS opening with an application supported by sufficient evidence has been announced can request a.

(2) Mezkur ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, önleme tabi GTİP’lerden 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri için dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin söz konusu GTİP’ler için mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Decisions and actions

MATTER 8 – (1) As a result of the examination; NGGS enough information to be opened, It is understood that there are documents and evidence, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 article is decided to be opened within the framework of a NGGS.

Market economy ratings

MATTER 9 – (1) ÇHC ve Vietnam’da yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 Pearl applies to the extent that within the framework of market economy conditions in Article 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 Article, otherwise Regulation 7 Article shall apply. Regulation 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Notification of opening an investigation to interested parties

MATTER 10 – (1) Regulation 23 Third under Article, exporter of the goods subject of investigation, foreign manufacturer, importer, The majority of these members consisting of professional organizations, the government of the exporting country, similar goods manufacturer in Turkey, The majority of members of professional associations consisting of producers of similar goods is regarded as related parties in Turkey. But, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Subsequent to an investigation, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) notification, Notification of opening an investigation, non-confidential summary of the application and questionnaire are given access to information on the issues.

(4) failed to send notifications or notifications them reach other interested parties not to be determined by the Ministry, Ministry information regarding our investigation "https://www.ticaret.gov.tr/ithalat "respectively, by extension, the website" Defense Trade Policy Tools ", "Dumping and Subsidies", "Inquiry" tab followed by the relevant title that you can access from the investigation.

competent authorities, interested parties to submit their views and answer

MATTER 11 – (1) Investigation, Located contact information is carried out by the General Directorate.

T.C. Ministry of Commerce

General Directorate of Imports

Dumping and Subsidy Office

Address: Söğütözü Mah. 2176. Many. No:63 Çankaya / ANKARA

E-mail: damping@ticaret.gov.tr

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) The investigation "resident companies in Turkey, institutions and organizations", PEP address of the official views of the Ministry of them with answers to the questionnaire send to the address located below PEP.

PEP Address: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) The investigation "based firms abroad, institutions and organizations", the official views with answers to the questionnaire, physical and electronic (CD / USB if) The mailing address of the Ministry sends the media.

(4) Turkish made written and oral communication relating to the investigation. Except for answers to the questionnaire, No information presented in a language other than Turkish, Belgian, views and demands are ignored.

(5) The answers to the questionnaire to the parties concerned, Other information available about the investigation, Belgian, opinion and supporting evidence submitted in writing unless otherwise stated. name and title of the relevant parties in the written presentation, Address info, E-mail address, telephone, fax number specified. "Resident companies in Turkey, Institutions and organizations interested parties who want to "have their own address in written submissions by PEP also indicates.

(6) The parties concerned, other information considered relevant to the investigation except for desired information in the form of questions, documents and opinions, together with supporting evidence in writing to the Directorate General 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Regulation during the investigation 22 Article record any information provided in accordance with the second paragraph of privacy, certificate and a non-confidential summary of the opinions presented. Non-confidential summary, mainly in the detail would be reasonable to allow bilgin Un to be understood. The parties concerned, In exceptional cases that they may be capable of this information can not be summarized. In such exceptional cases, It should be noted that details of the reasons that can not be summarized.

Deadlines

MATTER 12 – (1) 10 time to answer the questionnaire was sent to all interested parties of the notification referred to in the second paragraph of article Article, including the period from the date of mailing of the notice concerning the opening of the investigation sent 37 day.

(2) 10 The parties in the fourth paragraph of the article, whose notifications could not be sent, started their responses regarding the questionnaire and their opinions on the investigation starting from the date of publication of this Communiqué. 37 presents in daily time.

(3) Claiming that they may be affected by the outcome of the investigation, and 10 Other domestic and foreign parties, other than the first paragraph of Article 3, may present their opinions in the investigation process, without affecting the flow of the investigation as of the publication of this Communiqué..

Failure to come to Cooperation

MATTER 13 – (1) Regulation 26 Within the framework of the provision of Article, Within the period given one of the interested parties and the desired format is deemed to have come to the necessary information and documents to provide to or be understood that prevents or investigation to deny access to such information and documents or incorrect or that party cooperation in cases of misleading information. Where interim or final determinations within the scope of the investigation such as this, positive or negative way, According to data made available.

(2) The results of the investigation to the subject side bet if it comes to the absence of cooperation or in part, may be less advantageous than the cooperation of the parties concerned to come to cooperation.

Meru implementation of measures

MATTER 14 – (1) Regulation 35 inci maddesi uyarınca meri önlemlerden soruşturma konusu olanlar, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Soruşturma kapsamı GTİP’ler dışında kalan ürünlere yönelik önlemler yürürlük süresi sonunda kalkar.

The investigation start date

MATTER 15 – (1) Investigation, This is considered to have started on the publication Communiqué.

Force

MATTER 16 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 17 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]