Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (No: 2012/27) (14.12.2012 t. 28497 s. R.G.)

The Ministry of Economy:

Application and current situation

MATTER 1 – (1) People's Republic of China (CHC) originating 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 and 7315.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (gTip) altında yer alan “Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” (transmisyon zincirleri) madde tanımlı eşya için 23/5/2010 dated 27589 published in the Official Gazette No. 2010/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ with 1.200 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli Üretici Zimaş Zincir ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. söz konusu ticaret politikası önleminin çeşitli ülkeler üzerinden etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) The measures mentioned allegations and findings rendered ineffective 4412 numbered Kanun ile değişik 3577 numbered İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 dated 99/13482 numbered İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Decision) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Regulations (Regulations) It is evaluated under the provisions of.

Soruşturma konusu madde

MATTER 2 – (1) Soruşturma konusu madde, 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 and 7315.19.00.00.00 GTİP’leri altında yer alan “Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı” (transmisyon zincirleri) madde tanımlı eşyadır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, It is not binding.

Findings regarding neutralizing the measures

MATTER 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Malezya ile Türkiye arasındaki seyri ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir. Önlem öncesinde Malezya’dan ithalat yapılmamakta iken önlem sonrasında bu ülkeden yüksek miktarda ithalatın gerçekleştiği belirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Çin Tayvanı (Taiwan) ile Türkiye arasındaki seyri ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir. Önlemden önceki dönemde Tayvan’ın toplam ithalat içerisinde önemli bir payı olmamasına rağmen önlemden sonra bu ülkeden yapılan ithalatın ciddi şekilde arttığı gözlenmiştir.

(3) Soruşturma konusu ürünün ticaretinin Güney Kore ile Türkiye arasındaki seyri ÇHC’ye yönelik önlemin yürürlüğe girmesinden sonra önemli değişiklikler göstermiştir. Önlemden sonra Güney Kore’den yapılan ithalatın artış gösterdiği belirlenmiştir. also, Güney Kore’de mukim ihracatçı firmalardan bazılarının ÇHC ile bağlantısının olduğu anlaşılmıştır.

(4) Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Malezya, Tayvan ve Güney Kore üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular tespit edilmiştir.

Decisions and actions

MATTER 4 – (1) Yapılan inceleme sonucunda önleme tabi ürünün Malezya, Güney Kore ve Tayvan menşeli/çıkışlı olanları hakkında İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Regulation 38 inch maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Investigation, Import General Directorate of the Ministry of Economy (headquarters) It will be conducted by.

Questionnaires and information collection

MATTER 5 – (1) In order to provide the information necessary for the investigation, söz konusu maddenin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. The Ministry of Economy of the party receiving the notification questionnaire is possible for download from the relevant section in the web page.

(2) on the other hand, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

Deadlines

MATTER 6 – (1) time to answer the questionnaire, including the period from the date of mailing of the notice of the investigation sent 37 day. Communiqué 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 They are connected by days.

(2) The questionnaire except the desired information, Other information considered relevant to the investigation, In order to consider the documents and opinions, said information, documents and opinions, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 Headquarters during the day must be delivered in writing.

(3) It may be affected by the results of the investigation claiming other interested parties, (domestic producers, importers, relevant professional organizations, consumer associations, workers or employers, unions in the production branch, vb.) all kinds of information and documents with their opinions on the subject from the date of publication of this communique 37 must inform the Directorate General in writing within days.

Failure to come to Cooperation

MATTER 7 – (1) Regulation 26 th maddesinde belirtildiği üzere, Failure to provide the necessary information within the specified time from one side or false information or decisions relating to the investigation or inquiry into the understanding that prevent the refusal of information, positive or negative, It will be compared to current data.

Provisional measures to be taken, retrospective application of taxes

MATTER 8 – (1) under provisions of the decision, It may decide to apply provisional measures during the investigation and precisely measures applicable retroactively.

(2) The concept is no exception and has begun operations in the implementation of measures.

And address of the competent authority

MATTER 9 – (1) of views with the information and documents related to the investigation should be forwarded to the authorities listed below:

Ministry of Economy

General Directorate of Imports, Import Policy Monitoring and Evaluation Department

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA Tel: +90 (312) 204 77 76

Fax: +90 (312) 212 87 65

Email: oek208@ekonomi.gov.tr

The investigation start date

MATTER 10 – (1) Investigation, This is considered to have started on the publication Communiqué.

Force

MATTER 11 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 12 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.