[ad_1]

Explanation : 72 and 73 Situated in the third chapter Communiqué on imports of certain iron and steel products in the Safeguard Measures on Imports (Communiqué No.: 2018/3) başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) this Communiqué, 27/4/2018 dated 30404 Communiqué on the Safeguards Import published in the Official Gazette (Communiqué No.: 2018/3) With initiated and 10/5/2004 dated 2004/7305 Council of Ministers dated on imports was imposed on the decision and the decision of the Safeguards 8/6/2004 dated 25486 published in the Official Gazette Import Safeguards it comprises decision result of investigations carried out under Regulation.

Decision

MATTER 2 – (1) Evaluation Board in the Import Safeguards, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Force

MATTER 3 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 4 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]